Cilvēku sadarbība
Nosakām skaidrus mērķus piegādātājiem

Cilvēku dzīves uzlabošana, sadarbojoties ar mūsu piegādātājiem, sākas ar pareizo noteikumu uzstādīšanu

Strādājam ar piegādātājiem

Nosakām skaidrus mērķus piegādātājiem

Kā daļa no mūsu resursu saglabāšanas standarta (PDF, 20KB), prasības piegādātājiem ir iekļautas 3M piegādes ķēdes politikā: VVD, transports, darbs/cilvēkresursi un piegādātie materiāli. Šīs politikas attiecas uz visu piegādātāju atlasi un saglabāšanu, kas piegādā preces un sniedz pakalpojumus 3M visā pasaulē. Mēs izvēlīgi pārskatām šo piegādātāju veikumu. Ja tiek konstatēta neatbilstība, 3M mēģinās strādāt ar piegādātāju, lai labotu attiecīgo situāciju. Mēs sagaidām, ka piegādātājs izstrādās koriģējošas rīcības plānu, lai veicinātu savu darbību atbilstību. Ja piegādātājs nevar izstrādāt šādu plānu vai neizdodas to īstenot, 3M izbeigs darījuma attiecības.

2000. gadā mēs noteicām mērķi pārskatīt vismaz 80% no piegādātāju izmaksām šādās valstīs: Ķīnā, Indijā, Korejā, Malaizijā, Taivānā, Taizemē, Brazīlijā, Meksikā, Krievijā un Turcijā, lai vadītu standartatbilstību ar 3M VVA, transporta un darba/cilvēkresursu standartiem līdz 2005. gadam. 2013. gadā mēs noteicām mērķi pārskatīt vismaz 80% no mūsu izmaksām šajās valstīs.

 


Derīgie izrakteņi konfliktu zonās

 

  • Viens no jautājumiem, uz kuriem attiecas 3M piegādes ķēdes politika ir konfliktu zonās iegūtie derīgie izrakteņi. Bažas par izrakteņu ieguves ieņēmumiem (konkrēti alvas, tantala un zelta) Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), kas izmantoti, lai finansētu vardarbību šajā reģionā, noveda pie tā, ka ASV Doda-Franka 2010. gada finanšu likuma reformā tika iekļauta prasība ASV publiskās apgrozības uzņēmumiem nosaukt izrakteņu avotu, kas nepieciešams to funkcionalitātei vai produktu ražošanai, kurus viņi piedāvā vai par kuru ražošanu ir noslēgts līgums.

    3M uzticamības programmas ietvaros veiktās pamatotības aptaujas par izcelsmes valsti un konfliktu izrakteņiem ir aprakstītas 3M SD veidlapā un 2013. gada konfliktu izrakteņu ziņojumā, kas pieejami šajā saitē: SEC Filings.

    3M ir biedrs Bezkonflikta plānošanas iniciatīvai (BKPI) - tā ir nozares mēroga iniciatīva, lai veicinātu kontroles sistēmu attiecībā uz metāllējējiem un attīrītājiem, izmantojot neatkarīgi apstiprinātus auditus saskaņā ar BKPI Bezkonflikta metālliešanas (BKML) programmu. 3M mudina savus piegādātājus un jebkuru citu uzņēmumu, kas vēl nav dalībnieks, pievienoties BKPI. Aktīvāka līdzdalība visā piegādes ķēdē nostiprinās sadarbības centienus, lai palielinātu līdzekļus metāllējēju un attīrītāju dalībai BKML programmā un lai tie pievienotos un tiktu apstiprināti kā KDR bezkonflikta biedri. Turpinot 3M saistību BKPI un BKML programmā, 2014. gada janvārī 3M ziedoja BKPI metālliešanas fondam, kas sniedz finansiālu palīdzību metāllējējiem, kas veic pirmā darbības gada auditu saskaņā ar BKML programmu. Šis fonds veicina metāllējējus pievienoties BKML programmai un kļūt par oficiālu KDR bezkonflikta biedru.

    Piegādātāja sniegtā informācija ir pieejama šajā vietnē: Conflict Minerals.