Meža ainava
Mūsu apņemšanās ilgtspējīgai mežsaimniecībai

Mēs uzskatām, ka mūsu atbildība ir aizsargāt apdraudētās vietas un sugas visā pasaulē.

3M saistības ilgtspējīgai mežsaimniecībai

3M ir viens no vadošajiem uzņēmumiem pasaulē, kas ir saistīts ar vidi.

Vairāk nekā 40 gadus 3M ir bijis līderis globālo uzņēmumu vidū – savos ražošanas procesos pirmie radījuši ilgtspējības jēdzienu, sākot ar tās revolucionāro Piesārņojuma novēršana atmaksājas (3P) programmu 1975. gadā līdz plašajam portfolio ar ilgtspējīgiem produktiem šodien.

Mēs esam noteikuši spēcīgus vides mērķus mūsu uzņēmumam, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, ūdens pārvaldību, izmešiem gaisā un atkritumu samazināšanu, vienlaikus palielinot pārstrādājamību un pārstrādātā materiāla saturu mūsu produktos.

Kā globāls uzņēmums mēs uzskatām, ka mums ir pienākums pret sabiedrību, un jo īpaši pret kopienām, kurās mēs dzīvojam un strādājam. Tas ietver kritisku sugu un biotopu aizsardzību. Mēs esam ziedojuši vairāk nekā 20 miljonus ASV dolāru dabas aizsardzībai, lai nodrošinātu kritisko biotopu daudzveidību visā ASV, Ķīnā, Meksikā un Brazīlijā.

 


Atbildīga papīra izmantošana

 

  • Kā daļa no mūsu kopējās ilgtspējības centieniem, esam ilgstoši pievērsušies meža apsaimniekošanai. Mēs iegūstam papīra produktus no piegādātājiem, ar kuriem mums ir kopīgas vērtībās un kas ir vienlīdz apņēmušies aizsargāt mežu teritorijas.

    3M celulozes un papīra resursu plānošanas politika ir izstrādāta, lai nodrošinātu visu neapstrādāto koksnes šķiedru nonākšanu mūsu papīra produktos, iepakojums nāk no avotiem, kas aizsargā mežus un ievēro to darbinieku un cilvēku tiesības, kas dzīvo vai ir atkarīgi no mežiem, lai nopelnītu sev iztiku. 3M pieņems tikai neapstrādātas šķiedras, kuru izcelsmes mežu iespējams izsekot, kas ir iegādātas likumīgi un kuru iegūšana aizsargā augstu oglekļa krājumu mežus, ievēro augstas aizsardzības vērtības un strādnieku un pamatiedzīvotāju tiesības.

    Mums ir sadarbība ar Uzticības mežiem (TFT) - bezpeļņas organizāciju, kas ir stingri pārbaudīta un kas palīdz citiem uzņēmumiem attīstīt un īstenot atbildīgu celulozes un papīra resursu izmantošanu un uzlabot mežu apsaimniekošanu visās piegādes ķēdēs. Kopā mēs sadarbojamies ar mūsu tiešajiem un netiešajiem piegādātājiem, lai izsekotu 3M materiāliem no fabrikas līdz mežam, izglītotu viņus mežsaimniecības jautājumos, kas jārisina politikā un atbalstītu tos savas atbildīgās šķiedrvielu plānošanas programmas izveidē. Caur šo sadarbību saskaņā ar mūsu noteikumiem mēs apvienojam spēkus ar mūsu piegādes ķēdi, lai veicinātu atbildīgu plānošanu un ilgtspējību mežos visā pasaulē.


Ilgtspējīga inovācija

 

  • 3M turpina attīstīt ilgtspējīgus produktus un viens no piemēriem ir Post-it ® Greener līmlapiņas, kuru sastāvā ir daļa otreizpārstrādāta papīra, un Post-it ® Recycled līmlapiņas, kuras ir pilnībā izgatavotas no 100 % pārstrādāta papīra un kuru iepakojums sastāv no 100% pārstrādāta kartona. Mēs piedāvājam arī Post-it ® Recycled z-veidā sastiprinātās līmlapiņas un to turētāju. Visas Post-it ® līmlapiņas ir 100 % pārstrādājamas. 

    Daļai no ražoto Post-it ® un Scotch ® produktu tiek izmantoti revolucionāri adhezīvi jeb līmvielas, kas galvenokārt izgatavoti no atjaunojamiem augiem, tādējādi samazinot naftas izmantošanu ražošanas procesā, kas attiecīgi ir draudzīgāk videi.

    Tas viss palīdz saglabāt pasaules mežus, mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un uzlabot cilvēku dzīves visā pasaulē. Strādājot ar mūsu piegādātājiem, sadarbības partneriem, klientiem un saviem darbiniekiem, mēs turpināsim apmierināt sabiedrības vajadzības šodien, respektējot nākamo paaudžu vajadzības.