Cilvēku sadarbība
ANO globālā līguma noteikumu ievērošana

3M lepojas ar to, ka godprātīgi ievēro cilvēktiesību, darba, vides un pretkorupcijas noteikumus.

Apvienoto nāciju Globālais līgums

ANO Globālais līgums ir stratēģiska noteikumu iniciatīva uzņēmumiem, kas apņēmušies pielāgot savas darbības un stratēģijas 10 starptautiski atzītiem noteikumiem tādās jomās kā cilvēktiesības, darbs, vide un pretkorupcija. 3M noslēdza ANO Globālo līgumu 2014. gada februārī.


 


 

 • Inge Thulin, iestādes vadītājs

  Mūsu saistību paziņojums no mūsu priekšsēdētāja un izpilddirektora vietnieka

  Man ir tas gods apstiprināt, ka 3M atbalsta ANO Globālā Līguma (GL) desmit noteikumus. Mēs vienmēr esam rīkojušies saskaņā ar galvenajām vērtībām, kas attēlotas ANO GL , tāpēc mēs esam lepni oficiāli noformēt savas saistības ar šiem noteikumiem. Caur šo apņemšanos mēs paužam savu nodomu īstenot un padarīt šos noteikumus par daļu no mūsu uzņēmuma stratēģijas, kultūras un ikdienas darbībām. Mēs arī cenšamies iesaistīties un ceram uz sadarbības projektiem, kas veicinātu ANO mērķu plašu attīstību visā pasaulē.

  Ar cieņu,

  Inge G. Thulin
  Uzņēmuma padomes priekšsēdētājs, prezidents un vadītājs


Noteikumi

 

 • Cilvēktiesības

  1. noteikums: Uzņēmumiem jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludināto cilvēktiesību aizsardzība; un 
  2. noteikums: jāpārliecinās, ka tie nav iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos.

 • Darbs

  3. noteikums: Uzņēmumiem jāaizstāv biedrošanās brīvība un tiesības uz efektīvu kolektīvu
  4. noteikums: jālikvidē visa veida piespiedu un obligātais darbs;
  5. noteikums: efektīva bērnu darba likvidēšana un
  6. noteikums: jālikvidē diskriminācija attiecībā uz nodarbinātību un profesijām.

 • Vide

  7. noteikums: Uzņēmumiem jāatbalsta piesardzīga pieeja vides problēmām;
  8. noteikums: jāuzņemas iniciatīvas, lai veicinātu lielāku atbildību par vidi; un
  9. noteikums: jāveicina attīstīta un videi draudzīgu tehnoloģiju izplatīšana.

 • Pretkorupcija

  10. noteikums: Uzņēmumiem jādarbojas pret korupciju visās tās formās, tai skaitā izspiešanu un kukuļdošanu.


3M progresa komunikācija

 

 • 3M rīcība un darbs, kas vērsts uz 10 ANO Globālā Līguma noteikumiem biznesa stratēģijās un globālajās operācijās, ir parādīts mūsu 2014. gada ilgtspējības ziņojumā. Ziņojumā iekļautais ANO Globālā Līguma indekss sniedz norādes uz katru no 10 noteikumiem un mūsu progresu attiecīgajās ziņojuma nodaļās.