Tilta ainava
Jau 25 gadus esam nosprauduši un piepildījuši mērķus

 

Mērķi un progress

Mērķu izvirzīšana, lai vadītu ilgtspējības progresu, nav nekas jauns priekš 3M. Mēs to esam darījuši jau kopš 1990. gada. Lielā daļā no mūsu uzņēmuma vēstures šie mērķi ir palīdzējuši ievērojami samazināt mūsu pašu ietekmi uz vidi un ļāvuši mums kļūt par līderiem vides pārvaldībā. 

Virzoties uz priekšu, mēs esam lepni par paplašināšanās iespējām ārpus mūsu pašu darbības robežām, koncentrējoties vairāk uz ilgtspējības mērķu sasniegšanu un mūsu klientu un sabiedrības vajadzībām. Kamēr mēs apzināmies mūsu rīcības nozīmību savās darbībās un turpinām pastāvīgi uzlaboties, mēs redzam, ka daudz lielāka ietekme var tikt iegūta, ja mēs saprotam un pārvaram izaicinājumus, ar kuriem sastopamies, sadarbojoties ar citiem.


Mēs sasniedzam ilgtspējības mērķus un izpildām stratēģijas:
 

 • nodrošinot izcilību darbībās un visā mūsu piegādes ķēdē;
 • ieviešot inovācijas, lai uzlabotu mūsu klientu un partneru dzīvi; un,
 • bagātinot mūsu sabiedrību,kurā mēs dzīvojam un strādājam.

Kad mēs domājam par mūsu klientiem, partneriem un sabierību, un mūsu savstarpējiem izaicinājumiem un vajadzībām, mēs saskatām kopīgas iespējas. Papildus vides problēmām, mēs apzināmies sociālo problēmu, ar kurām saskaramies, kamēr veidojam labāku pasauli, vienotību. Mūsu mērķis, strādājot kopā, ir aptvert pasauli, kur katra dzīve ir uzlabojusies – kur pieejamie dabas resursi ir droši pieejami, cilvēkiem ir piekļuve izglītībai un iespējām, un sabiedrība ir drošībā, vesela, vienota un plaukstoša.

Mēs esam izstrādājuši mērķus un plānus par kopīgām globālām problēmām nākamajiem 10 gadiem, lai īstenotu šo pasauli nākotnē. Atpazīstot savstarpējās saiknes un mūsu kopīgos ieguldījumus, kā arī to ietekmi uz vairākiem izaicinājumiem, mēs esam sakārtojuši savus centienus kategorijās, ko ar katru mērķi vajadzētu īstenot. Ja vien nav norādīts citādi, visi mērķi ir globāli, to sākums ir noteikts 2015. gadā un nobeigums 2025. gadā.
Mēs aicinām Jūs uzzināt vairāk un pievienoties mums šajā ceļojumā pretim labākai dzīvei.

 


Nesenie sasniegumi

 

 • No veselības aprūpes līdz elektronikai, līdz automobiļiem, mēs radām tehnoloģijas, kas padara ikviena cilvēka dzīvi vieglāku, drošāku un piepildītāku. Daži no jaunākajiem veidiem, kā mēs piemērojam mūsu idejas un inovācijas ilgtspējīgākai nākotnei, iekļauj sekojošo:

   

  • 2014. gadā mēs ieguvām ASV vides aizsardzības aģentūras ENERGY STAR® balvu par mūsu pasaules enerģijas saglabāšanas centieniem. Šo godu 3M saņēma 10 gadu pēc kārtas, bet pirmo reizi kā nozare. Mēs bijām arī atkārtoti iekļauti Dow Jones Ilgtspējas indeksā - šis gods mums ir ticis jau kopš tās pirmsākumiem 1999. gadā.
  • Mēs esam izstrādājuši un izlaiduši arvien vairāk uz ilgtspējību orientētus produktu, tostarp energoefektīvas plēves planšetdatoriem, Post-it® zaļākas piezīmju lapiņas, gaisa barjeru celtniecības risinājumus, Envision® grafiskās apdrukas plēves, 360 Encompass™ veselības informācijas sistēmu, un enerģijas taupošo, godalgoto LED tehnoloģiju.
  • Pastāvīgie programmas "Piesārņojuma novēršana atmaksājas" (Pollution Prevention Pays) panākumi, kas novērsusi gandrīz 2 miljonus tonnu gaisa, ūdens un atkritumu piesārņojuma, un panākusi pasaules siltumnīcas efekta gāzu izmešu samazināšanos par 57 procentiem no 2002. līdz 2013. gadam, sākot no absolūtas nulles (pat uzņēmuma pārdošana pieauga par 30 procentiem tajā pašā laika posmā).
  • Pastāvīgs atbalsts, lai aizsargātu un atjaunotu svarīgas ekosistēmas visā pasaulē. Strādājot ar tādiem partneriem kā Dabas Aizsardzība, 3M fonds ir ziedojis vairāk nekā 21 miljonu ASV dolāru, lai saglabātu vairāk nekā 1 miljonu hektāru zemes.
  • Vairāk nekā 61,6 miljonus ASV dolāru naudā un preču ziedojumos 2013. gadā. Skatīt vairāk 3M kopienas iesaistīšanos.
  • 2014. gada sākumā mēs pievienojāmies ANO Globālajam Līgumam. 3M vienmēr ir rīkojies saskaņā ar Līguma pamatvērtībām, mēs esam lepni oficiāli apstiprināt mūsu apņemšanos ievērot tā 10 noteikumus cilvēktiesību, darba, vides un pretkorupcijas nozarēs un uzlabot mūsu partnerattiecības ar organizāciju.