DDL meklēšana

Meklēt rezultātus
 • Padomi meklēšanai
  Padomi meklēšanai

  3M preču drošības datu lapas (DDL) ir pieejamas tiem, kas strādā ar bīstamām vielām.

  3M jums ļauj piekļūt DDL informācijai, nodrošinot, ka informācija ir pilnībā kopēta bez izmaiņām, ja vien iepriekšēja vienošanās ir iegūta no 3M un ne kopija, ne oriģināls nav tālākpārdots vai citādi izplatīts ar nolūku gūt peļņu.

   

  Preces nosaukums/numurs

  Jūs varat ievadīt vārdu un ciparu kombināciju preces nosaukuma/numura laukā, piemēram, preces nosaukumus un modeļu numurus.

  Piemērs: galda tīrītājs 573, meklējot 3M™ galda un biroja tīrītāju

   

  SDS and 3M ID Number Format

  Piemērs: 10-0157-7 and 70-0160-6830-9

   

  DDL numuri

  Šie numuri dažreiz var tikt atrasti uz preču iepakojumiem.

   

  Fragmenti

  Vai neziniet pilnu DDL numuru? Vienkārši ievadiet divus ciparus no numura.

   

  Jautājumi par DDL

  Zvaniet +371 67066120, ja nepieciešama papildus informāciju, saistībā ar DDL.

Drošības datu lapas (DDL) šajā tīmekļa vietnē, iespējams, neatbilst prasībām, kas noteiktas pamatojoties uz valsts likumdošanu. Lai saņemtu DDL kopiju, ko pieprasa valsts tiesību akti, lūdzu, sazinieties ar vietējo 3M pārstāvniecību vai zvaniet +371 67066120, lai saņemtu vairāk informācijas. Mēs sniedzam informāciju arī Tiešsaistes DDL informācija citām valstīm jūsu valsts valodā.

 


Sazinieties ar 3M Dental!

Informatīvais tālrunis

+371 67066120

+371 67066120

Uz 3M informatīvo tālruni zvaniet darba dienās laika posmā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

3M Latvija
K.Ulmaņa gatve 5
LV-1004 Rīga