Iegādājieties autentiskus 3M zobārstniecības produktus!

„Pelēkajam” tirgum - „Nē!”

Cīņa kopīgiem spēkiem, lai Jūsu klīnikā nebūtu „pelēkā” tirgus produktu, tādējādi aizsargājot savus pacientus.

Apvienojiet spēkus ar 3M, lai nodrošinātu pacientu un zobārstniecības prakses drošību, cīnoties pret „pelēkā” tirgus produktiem un zobārstniecības produktu viltojumiem!

Apzinieties „pelēkā” tirgus produktu un zobārstniecības produktu viltojumu radītos draudus un veiciet attiecīgos pasākumus iespējamo risku novēršanai!

„Pelēkā” tirgus zobārstniecības produkti un produktu viltojumi ir nopietna globāla problēma, kas, mums nemanot, ir pārņēmusi mūsu nozari un zobārstniecības jomu vispārīgi. 3M būtiska ir pacientu drošība, tādēļ mūsu pienākums ir aizsargāt pacientus un zobārstniecības prakses pret „pelēkā” tirgus produktu un produktu viltojumu radītajiem riskiem.

Meklēt 3M Dental pilnvaroto izplatītāju >

 

Nopietni draudi pacientu drošībai

 • „Pelēkais” tirgus ir nopietns drauds pacientu drošībai.

  „Pelēkais” tirgus ir nopietns drauds pacientu drošībai.

  „Pelēkajam” tirgum ir tendence izplatīties, jo tīmekļa un tiešsaistes tirdzniecības vietas viegli akceptē neapstiprinātu produktu ieviešanu tirgū, iepriekš neveicot pietiekamu izpēti.

  Šos produktus nereti ir grūti atšķirt no autentiskiem produktiem, un tie ir vilinoši, jo bieži vien tie tiek tirgoti par cenām, kas ir zemākas par drošās piegādes ķēdes ietvaros tirgoto produktu cenām. Taču jānorāda, ka šādu produktu izmantošanai ir liels trūkums. Ikviens „pelēkā” tirgus produkts rada produkta neatbilstošas darbības risku, ja tas tiek uzglabāts vai transportēts neatbilstošos apstākļos vai tam ir viltots derīguma termiņš, pat nerunājot par produkta viltojuma zemās kvalitātes rezultātā radīto risku


3M apņemšanās nodrošināt pacientu aizsardzību

 • 3M nosoda jebkādas darbības, kuru rezultātā tiek apdraudēta pacientu un zobārstniecības prakšu drošība.

  3M nosoda jebkādas darbības, kuru rezultātā tiek apdraudēta pacientu un zobārstniecības prakšu drošība.

  Mēs esam ieviesuši detalizētus pasākumus, lai novērstu „pelēkā” tirgus produktu un produktu viltojumu radītos draudus un atbilstoši uz tiem reaģētu, kā arī aizsargātu savus klientus, piemēram:
   

  • izmantojot drošu piegādes ķēdi (likumīgu izplatīšanas līdzekli) mūsu produktu tirdzniecībai un piegādei, tādējādi garantējot to, lai zobārstniecības speciālistiem tiktu nodrošināti oriģināli materiāli un kvalitatīvi produkti
  • aktīvi kontrolējot pretlikumīgu produktu tirdzniecību un īstenojot mūsu intelektuālā īpašuma tiesības, uzsākot tiesiska un reglamentējoša rakstura pasākumus pret šiem nepilnvarotajiem produktu izplatītājiem
  • sadarbojoties ar zobārstniecības nozares speciālistiem un sabiedrību, tādējādi sekmējot jaunas kultūras izveidi „pelēkā” tirgus produktu tirdzniecības un viltošanas apkarošanai.

Jūsu spēkos ir aizsargāt pacientus un savu zobārstniecības praksi!

 • Ražotāji, izplatītāji un zobārstniecības speciālisti ir atbildīgi par mūsu nozares integritātes saglabāšanu un pacientu aizsardzību.

  Ražotāji, izplatītāji un zobārstniecības speciālisti ir atbildīgi par mūsu nozares integritātes saglabāšanu un pacientu aizsardzību.

  Ražotāji, izplatītāji un zobārstniecības speciālisti ir atbildīgi par mūsu nozares integritātes saglabāšanu un pacientu aizsardzību.

  Zobārstniecības speciālistu spēkos ir novērst „pelēkā” tirgus produktu un produktu viltojumu ieviešanu to praksēs. To paveikt ir ļoti vienkārši – iegādājieties produktus vienīgi no pilnvarotajiem 3M izplatītājiem nevis izplatītājiem, kuri nav pilnvaroti tirgot 3M produktus! Uzziniet vairāk no Dr. Gordona Kristensena par to, kā pasargāt zobārstniecības praksi un pacientus!

  3M un Patterson Dental visas zobārstniecības nozares un pacientu vārdā ir apvienojuši spēkus piegādes ķēdes integritātes kā jaunā rūpniecības standarta sekmēšanai.