1. Latvija
 2. Juridiskā informācija

3M Latvijā

Svarīga juridiskā informācija

 

 • Pirms tīmekļa vietnes izmantošanas rūpīgi izlasiet tās Lietošanas noteikumus. Piekļuve mājaslapai un tās satura izmantošana notiek saskaņā ar pilnīgu Jūsu piekrišanu un atbilstību šiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, nekavējoties atstājiet vietni un pārtrauciet jebkādu materiālu, kas iegūti no mājaslapas, tālāku izmantošanu.

 • Iespējami citi piemērojamie noteikumi un paziņojumi

  Papildu noteikumi attieksies uz veiktajiem biznesa darījumiem vai jebkādiem reklāmas pasākumiem, ko 3M veic caur šo mājas lapu. Papildu noteikumi regulēs visus ziņojumu dēļa pakalpojumus, tērzēšanas un/vai citu ziņojumu vai saziņas aprīkojumu, kas tiek piedāvāts šajā mājaslapā. Nekas šajā Juridiskās informācijas lapā nav paredzēts, lai mainītu vai grozītu jebkuru vienošanos, kas pašreiz ir spēkā starp Jums un 3M.

  Lai gan šie lietošanas noteikumi kopumā attiecas uz visu saturu, kas atrodams zem 3m.com, šī vietne var saturēt citas īpašumtiesības un lietošanas nosacījumus un noteikumus, kurus arī jāievēro un tiem jāseko, ņemot vērā, ka tie attiecas uz noteiktām tīmekļa vietnes daļām, kurām tie paredzēti. Zināma daļa no šīs mājaslapas ir paredzēta auditorijai konkrētās valstīs, kā tas ir norādīts konkrētu valstu atsaucēs mājaslapas galvenes informācijā (piemēram, "3M Savienotās Valstis'', "3M Apvienotā Karaliste" vai "3 M Austrālija"). Lietošanas noteikumi konkrētām valstīm paredzētajās lapās, var mainīties un tiem var piekļūt no 3M konkrētās valsts tīmekļa vietnes. 3M var atcelt vai grozīt jebkuras tiesības, kas noteiktas šajā Juridiskās informācijas lapā, jebkurā brīdī atjaunojot šo lapu.

 • Citas Intelektuālā īpašuma tiesības

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurš produkts, process vai tehnoloģija, kas aprakstīta šajā tīmekļa vietnē, var būt cita intelektuālā īpašuma tiesību objekts, kura tiesības saglabājis 3M, bet tām šeit nav piešķirta licence. 3M, 3M logo, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard un Thinsulate, un lielākā daļa citu zīmolu nosaukumi šajā mājas lapā ir vispasaules prečzīmes vai 3M reģistrētas prečzīmes. Citu pušu prečzīmes tiek norādītas, kur vien iespējams, un 3M atzīst viņu tiesības.

 • Lietotāji no ASV valdības

  Lietošana, pavairošana vai izpaušana no Amerikas Savienoto Valstu valdības puses ir pakļauta ierobežojumiem, kas izklāstīti DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) un FAR 52.227-19 un citos turpmākos nolikumos, kas var būt piemērojami.

 • Atteikšanās

  INFORMĀCIJA ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ IR JUMS NODROŠINĀTA "TĀDA, KĀ IR" TIKAI IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS NOLŪKĀ, BEZ PĀRSTĀVNIECĪBAS VAI GARANTIJAS PAR PRECIZITĀTI VAI INFORMĀCIJAS PILNĪGUMU VAI CITA VEIDA GARANTIJAS, IESKAITOT VISAS NETIEŠĀS KVALITĀTES, KOMERSANTA IESPĒJU, PIEMĒROTĪBAS NOTEIKTAM MĒRĶIM VAI NEPĀRKĀPŠANAS GARANTIJAS. 3M NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, IZMANTOJOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI PAĻAUJOTIES UZ JEBKĀDU INFORMĀCIJU VAI MATERIĀLU, KAM PIEKĻŪTS CAUR TO, VAI JEBKURU CITU AR HIPERSAITĒM NORĀDĪTU MĀJASLAPU,TOSTARP, BET NE TIKAI, MATERIĀLIE ZAUDĒJUMI, KAS RADUŠIES NO PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA VAI DATU ZUDUMS, PAT JA 3M IR TIEŠI INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, LIKUMĀ ATĻAUTĀ PILNĀ APMĒRĀ. DAŽAS JURISDIKCIJAS NEĻAUJ NETIEŠO GARANTIJU UN APLIECINĀJUMU IZSLĒGŠANU, TĀDĒĻ IEPRIEKŠĒJIE IZŅĒMUMI UZ JUMS VARĒTU NEATTIEKTIES.

  Šīs mājaslapas materiāls var saturēt tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas un informācija tiks mainīta, atjaunināta un dzēsta bez iepriekšēja brīdinājuma. 3M jebkurā laikā drīkst veikt uzlabojumus un/vai izmaiņas attiecībā uz izstrādājumiem un/vai programmām, kas aprakstītas šajā mājaslapā. 3M nesniedz nekādas garantijas, ka šī mājaslapa darbosies bez pārtraukumiem vai kļūdām, vai ka defekti tiks izlaboti. 3M negarantē, ka šī mājaslapa ir saderīga ar Jūsu datoraprīkojumu vai, ka šī tīmekļa vietne vai tās serveris ir brīvs no kļūdām vai vīrusiem, tārpiem vai Trojas vīrusiem un 3M nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kurus Jūs varat ciest šo kaitīgo programmu rezultātā.

  Turklāt, 3M nav pārstāvniecības vai garantijas par citām tīmekļa vietnēm, kurām varat piekļūt, izmantojot šo tīmekļa vietni. Saites uz citām mājaslapām, ko sniedz 3M, ir paredzētas tikai Jūsu ērtībai un tas nenozīmē, ka 3M atbalsta šīs vietnes vai jebkuru tajās atrodamo saturu.

 • Vispārēju informāciju meklējiet mūsu Konfodencialitātes noteikumos. 3M caur šo vietni nevēlas no Jums saņemt nekādu konfidenciālu vai patentētu informāciju, ja vien Jums nav citu rakstisku vienošanos ar 3M saistībā ar šādu informācijas apmaiņu. Jebkura cita informācija, ko 3M saņem caur šo mājaslapu, neskaitot Jūsu personas identificēšanas informāciju, uz ko attiecas 3M Konfidencialitātes noteikumi, tiks uzskatīta par NEKONFIDENCIĀLU. NOSŪTOT 3M INFORMĀCIJU, IZMANTOJOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI CITĀDI IZMANTOJOT ELEKTRONISKOS SAZIŅAS LĪDZEKĻUS BEZ RAKSTISKAS VIENOŠANĀS AR 3M ATTIECĪBĀ UZ SAVU IESNIEGUMU, JŪS APZINĀTIES UN PIEKRĪTAT, KA 3M VAR IZMANTOT INFORMĀCIJU CITIEM MĒRĶIEM, BEZ JEBKĀDA VEIDA ATBILDĪBAS PRET JUMS. Ja Jūs vēlaties saņemt informāciju par to, kā iesniegt savu ideju 3M, spiediet uz "Sazināties ar mums" un pieprasiet brošūras "Par Jūsu ideju" kopiju.