1. Latvija
  2. DDL meklēšana

MDDL meklēšana

DDL meklēšana

Meklēt rezultātus

Drošības datu lapas (DDL) šajā tīmekļa vietnē, iespējams, neatbilst prasībām, kas noteiktas pamatojoties uz valsts likumdošanu. Lai saņemtu DDL kopiju, ko pieprasa valsts tiesību akti, lūdzu, sazinieties ar vietējo 3M pārstāvniecību vai zvaniet +371 67066120, lai saņemtu vairāk informācijas. Mēs sniedzam informāciju arī Tiešsaistes DDL informācija citām valstīm jūsu valsts valodā.

 

Padomi meklēšanai

3M preču drošības datu lapas (DDL) ir pieejamas tiem, kas strādā ar bīstamām vielām.

3M jums ļauj piekļūt DDL informācijai, nodrošinot, ka informācija ir pilnībā kopēta bez izmaiņām, ja vien iepriekšēja vienošanās ir iegūta no 3M un ne kopija, ne oriģināls nav tālākpārdots vai citādi izplatīts ar nolūku gūt peļņu.

 

Preces nosaukums/numurs

Jūs varat ievadīt vārdu un ciparu kombināciju preces nosaukuma/numura laukā, piemēram, preces nosaukumus un modeļu numurus.

Piemērs: galda tīrītājs 573, meklējot 3M™ galda un biroja tīrītāju

 

SDS and 3M ID Number Format

Piemērs: 10-0157-7 and 70-0160-6830-9

 

DDL numuri

Šie numuri dažreiz var tikt atrasti uz preču iepakojumiem.

 

Fragmenti

Vai neziniet pilnu DDL numuru? Vienkārši ievadiet divus ciparus no numura.

 

Jautājumi par DDL

Zvaniet +371 67066120, ja nepieciešama papildus informāciju, saistībā ar DDL.