Acu aizsardzība, veicot remontu pēc auto sadursmes

 • Strādājot autodarbnīcā vai krāsošanas darbnīcā, jūsu acis ir pakļautas dažādu apdraudējumu riskam, piemēram:

    

  • mehāniskām (skabargu vai slīpēšanas putekļu radītām) traumām;
  • ķīmisku vielu (šļakatu vai izgarojumu) radītām traumām.

   

  Ja pastāv iespēja, ka tikset pakļauts šiem apdraudējumiem, savai drošībai vienmēr izmantojiet aizsargbrilles.

  Veicot noteikta veida darbus, piemēram, sagatavojot vai izsmidzinot krāsu, ir obligāti jāizmanto aizsargbrilles. Krāsā bieži vien tiek izmantotas vielas, kas ir kaitīgas acīm, pat ja izšļakstījies neliels daudzums krāsas.

Veicot auto krāsošanu ar krāsu izsmidzināšanu, bieži vien ieteicams izmantot kombinētu maskas aprīkojumu, kuru veido elpceļu un acu/ sejas aizsardzības līdzekļi.

 • Aizsargbrilles
 • Seju apņemošas brilles
 • Uzlabota sejas un elpceļu aizsardzība

 • Iegādes vietas
  Iegādes vietas