• 3M kā inovatīva kompānija nepārtraukti cenšas rast jaunus risinājumus augošajām mūsdienu krāsu sistēmu un remontēšanas paņēmienu prasībām. Tādi jaunievedumi kā Cubitron™ un Trizact™, un revolucionārā 3M™ PPS™ krāsas sagatavošanas sistēma apliecina 3M dzinuli ieviest aizraujošus produktus katrai galīgās apdares fāzei.

  • 3M remontdarbu produkti un padomi Autodarbnīcu un KOSMĒTISKĀ remonta industrijā. Lasiet informāciju mūsu ilustrētajās, detalizētajās 3M tehnoloģiju rokasgrāmatās vai noskatieties mūsu video demonstrācijas, lai nodrošinātu pareizo produktu un procedūru izmantošanu un sniegtu jūsu klientiem kvalitatīvus jūsu sniegtā darba rezultātus, kā arī liktu jums pašiem justies gandarītiem.


  • Iegādes vietas
    Iegādes vietas