Darbinieku dzirdes saglabāšanas apmācība

Apmāciet darbiniekus aizsargāt dzirdi.

Tā kā trokšņu izraisīts dzirdes zudums parasti notiek pakāpeniski un ne vienmēr ir simptomi, ir būtiski izglītot darbiniekus par pakļaušanas skaļam troksnim ietekmi un apmācīt viņus atbilstoši izmantot dzirdes aizsarglīdzekļus.

Kā apmācīt un motivēt darbiniekus aizsargāt savu dzirdi darbā un citās vietās?

 • Dzirdes saglabāšanas programma

  Darbinieku apmācība ir viens no vissvarīgākajiem darba vietas dzirdes saglabāšanas programmas (DzSP) komponentiem. Pat labi izstrādāta DzSP var tikt novirzīta no dzirdes zuduma novēršanas mērķa, ja darbinieki nezina, kā pārmērīga pakļaušana troksnim var viņiem kaitēm, vai ja viņi nav apguvuši darbības, ar kurām samazināt šādu risku. Darba devēji var uzlabot savas prasmes dzirdes zuduma novēršanā, stiprinot darbinieku apmācību programmas runāt ne tikai par iesaistīto cilvēku ZINĀŠANĀM, bet arī viņu ATTIEKSMI un RĪCĪBU.
   

  • ZINĀŠANAS: izpratne par to, kā troksnis var kaitēt un kā dzirdes aizsardzība un trokšņu kontroles var samazināt risku
  • ATTIEKSME:  ticība, ka dzirde ir vērtīga, un personīgā vēlme to aizsargāt
  • RĪCĪBA:  uzzināšana, kā aizsargāt sevi trokšņainā vidē un konsekventa šo prasmju praktizēšana

  Viena no sekmīgas apmācības atslēgām ir aktīvas apmācības iekļaušana. Cilvēki apgūst un atceras vairāk informācijas, kad viņi ir aktīvi iesaistīti apmācības procesā. Labās ziņas ir tādas, ka darbinieku apmācības programmām nav jābūt dārgām vai laikietilpīgam. Neatkarīgi no tā, vai pats izstrādājat un vadāt apmācību vai nolīgstat ekspertu, daudzi rīki un metodes ir pieejamas un gatavas lietošanai vai pielāgojamas darba spēkam. Ar nelielu radošumu un piepūli padarot materiālus saistošus un atbilstošus darbam, kāds tiek veikts iestādē, varat palielināt apmācības programmas efektivitāti.

Galvenie secinājumi

  • Spēcīga darbinieku apmācības programmas var veicināt sekmīgu dzirdes saglabāšanas programmas realizāciju
  • Apmācībā ir jānorāda uz darbinieku zināšanām, attieksmi un rīcību
  • Aktīva apmācība ir viena no galvenajām atslēgām uz sekmīgu apmācības efektivitāti
  • Darbības līmenis
  • Aktīva apmācība
  • Trokšņu samazināšanas nomināls
  • Personīgais skaņas vājināšanas nomināls (PAR)
  • Aizsargātā ekspozīcija

Galvenās priekšrocības visaptverošas darbinieku dzirdes saglabāšanas apmācības nodrošināšanā

 • Galvenās priekšrocības visaptverošas darbinieku dzirdes saglabāšanas apmācības nodrošināšanā

  1. Konsekventa un atbilstoša dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana, visticamāk, palielināsies starp darbiniekiem, kuri apņemas sevi aizsargāt no trokšņa darba vietā un citviet.

  2. Darbinieku apmierinātība var uzlaboties, ja viņi izprot to, kā notiek trokšņu ekspozīcijas mērījumi, un darbības, kādas darba devējam ir jāveic, lai kontrolētu troksni.

  3. Darbiniekiem apgūstot, kā noteikt trokšņu izraisīta dzirdes zuduma brīdinošās pazīmes, viņi var labāk izprast situācijas, kad dzirdes aizsarglīdzekļi vai trokšņu kontroles nav atbilstošas.

  4. Apmācības rezultātu dokumentēšana var palīdzēt darba devējam uzrādīt atbilstību noteikumiem, kuros minēts, ka darba devējiem ir jānodrošina darbiniekiem apmācība kā daļa no darba vietas dzirdes saglabāšanas programmas.


Padomi par darba sākšanu ar apmācību

 • Visiem darbiniekiem, kuri ik dienu tiek pakļauti troksnim virs 80 dB(A), ir jāpiedalās apmācībā. Bet kā ar citiem darbiniekiem? Cilvēkiem, kuri bieži ieiet trokšņainās telpās un iziet no tām, var būt nepieciešams valkāt dzirdes aizsarglīdzekļus, lai gan viņu ikdienas trokšņu ekspozīcija ir tikai līdz ar zemāko ekspozīcijas darbības vērtību 80 dB(A). Apmācība noteikti var viņiem sniegt tikai un vienīgi ieguvumu. Tāpat vadītāji un citi darbinieki, kuru trokšņu ekspozīcija ir zem zemākās ekspozīcijas darbības vērtības, var gūt labumu no apmācības, it īpaši tāpēc, ka tā ir attiecināma uz dzirdes aizsardzību arī ārpus darba vai gadījumos, kad jāpalīdz darbiniekiem.
 • Iepriekš aprakstiet, ko jūs vēlētos, lai dzirdes saglabāšanas programmas dalībnieki apgūtu ikgadējas apmācības laikā. Noteikti starp mērķiem norādiet konkrētas prasmes, kādas darbiniekiem ir jāattīsta, piemēram, atbilstoša aizsarglīdzekļu lietošana, kopā ar faktiem un informāciju par trokšņu un dzirdes zaudējuma novēršanu. Jūs varat konstatēt, ka ir vieglāk izstrādāt darbinieku apmācību aktivitātes, ja apmācību mērķi ir skaidri definēti.
 • Ir daudzas iespējas, kā nodrošināt darbinieku apmācību — no tradicionālām, pasniedzēju vadītām nodarbībām līdz animētiem, datora e-apmācības moduļiem. Grupu apmācība un individuālu darbinieku apmācība biezi vien ir vienlīdz efektīva, ja ir jānodod informācija. Tomēr jaunu prasmju apguvē efektīvāk varētu būt privāta vai nelielu grupu apmācība.
 • Internetā ir pieejams plašs apmācības resursu klāsts, tostarp bezmaksas lejupielādējams saturs, kuru varat iestrādāt savā apmācības programmā. Ja laiks un resursi ir ierobežoti, apsveriet lietošanai gatavu apmācības materiālu iegādi vai trešās puses nolīgšanu, kas vadīs apmācību un nodrošinās materiālus. Parasti vislabāk ir pielāgot apmācību, iekļaujot pēc iespējas vairāk sava uzņēmuma informācijas, attēlu un piemēru. Varētu būt vieglāk iesaistīt darbiniekus un noturēt viņu uzmanību, ja viņiem liekas, ka saturs ir saistošs viņu darbam un raksturīgs uzņēmumam.

  Tā kā apmācības veidi atšķiras starp darbiniekiem, visticamāk, informāciju vajadzētu pasniegt ar dažādām metodēm, tostarp rakstiskiem materiāliem, video, audio un taustāmiem piemēriem. Viena no metodēm, kā padarīt dzirdes saglabāšanas apmācību jēgpilnu ikvienai personai ir izveidot materiālus, kas liek darbiniekam domāt par iespējamo negatīvo trokšņu izraisītā dzirdes zaudējuma ietekmi personīgā līmenī un to, kāds labums ir no labas dzirdes.

  Apmācības materiāli var būt jātulko valodās, kas nav latviešu valoda, lai atvieglotu apmācību visiem darbiniekiem, kuri piedalās apmācībā. Noteikti arī nodrošiniet, ka izmantotie materiāli atbilst darba spēka izglītības līmenim — nav pārāk vienkārši un nav pārāk sarežģīti.

 • Laba prakse ir ieplānot darbinieku apmācību laikā un vietā, kas pielāgojami darba un produktivitātes plāniem, kā arī tādā dienas laikā, kad darbinieki ir uzmanīgi, modri un spēj koncentrēties. Cilvēki, kuri ir noguruši, izklaidīgi un pārguruši, maz ticams spēs uztver jaunas idejas un rīcību.

  Visbeidzot, jums ir jāapsver, kā varat padarīt apmācības aktivitātes interaktīvākas, piemēram, izmantojot aktīvas apmācības metodes: demonstrācijas, diskusijas un spēles.

 • Apmācības izstrādē noteiktie apmācības mērķi var tikt izmantoti, lai pārbaudītu sekmīnu sesiju laikā vai pēc tām. Apmācības rezultātus var noteikt, izmantojot vienkāršu uz papīra izsniegtu aptauju vai e-pasta aptauju pēc apmācības beigām. Lai tūlītēji noteiktu, ko cilvēki apgūst, apsveriet reāllaika aptaujas sistēmas izmantošanu apmācības aktivitāšu laikā.

  Noteikti nosakiet savu darbinieku attieksmes un rīcības izmaiņas, papildus viņu zināšanu izmaiņām, par bīstamā trokšņa ietekmi uz dzirdi un to, kā aizsargāt savu dzirdi. Viens no tiešākajiem veidiem, kā noteikt rīcības izmaiņas, ir individuāla dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšana. Dzirdes aizsarglīdzekļu lietotāju iegūto personīgo skaņas vājinājuma nominālu (PAR) var ātri noteikt pirms un pēc apmācības, izmantojot darba vietas skaņas vājinājuma novērtējuma sistēmu, piemēram, 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear validēšanas sistēmu. Pētījumā ir uzradīts, ka darbinieki, kuri sākotnēji ieguva zemu PAR, spēj ievērojami uzlabot savu PAR (10–13 dB) tūlītēji pēc apmācības, pareizi lietojot ausu aizbāžņus un trokšņu slāpējošās austiņas. (Smith et al, 2014).

 • PREFERENCES

  Smith, P S, Monaco, B A, Lusk, S L (2014). Attitudes toward use of hearing protection devices and effects of an intervention on fit-testing results. Workplace Health & Safety, 62 (12), 491-499.


Kas ir nepieciešams?

 • Dzirdes saglabāšanas apmācības programma
  Apmācības programma un metodes

  Darba devējiem ir jānodrošina ikgadēja apmācība visiem darbiniekiem, kuri tiek pakļauti troksnim pie zemākās ekspozīcijas darbības vērtības 80 dB(A) vai virs tās. Darba devējiem ir jānodrošina, ka piedalās visi darbinieki.

  Eiropas noteikumos nav norādīts, kā šāda apmācība ir jāveic. Darba devēji var izvēlēties saviem darbiniekiem piemērotākās un efektīvākās metodes.

 • Dzirdes saglabāšanas apmācības tēmas
  Apmācības tēmas

  Apmācības programmā parasti ir iekļautas tālāk norādītas galvenās tēmas.
   

  • Trokšņa ietekme uz dzirdi
  • Dzirdes aizsarglīdzekļu mērķis, priekšrocības, trūkumi un dažādu veidu skaņas vājinājums
  • Noradījumi par dzirdes aizsarglīdzekļu izvēli, piemērīšanu, izmantošanu un apkopi
  • Audiometriskās pārbaudes mērķis un pārbaudes procedūru izskaidrojums

Ko var darīt, lai apmācību padarītu efektīvāku?

 • Interaktīva dzirdes saglabāšanas apmācība
  Padariet to interaktīvu!

  Daudziem cilvēkiem pasīva lasīšana vai klausīšanās ir visneefektīvākais apmācības veids. 5 minūšu praktiska darbība ar diskusijām tūlītēji pēc teorijas varētu būt efektīvāka nekā 20 minūšu lekcija vai 5 lappušu izdales materiāls. Klausoties tādas demonstrācijas kā dzirdes zuduma vai tinnīta simulāciju, kā arī trokšņainos apstākļos klausoties sarunu, varētu ātri pievērst darbinieku uzmanību pašā apmācības sesijas sākumā.

 • Dzirdes saglabāšanas apmācības pielāgošana
  Pielāgojiet to!

  Pielāgojiet apmācības materiālus savam uzņēmumam un iekļaujiet attēlus no savas iestādes. Jums ir jāapsver tādu darbinieku uzaicināšana, kurus ciena citi darbinieki, lai sniegtu īsu ieskatu par to, kā tinnīts vai dzirdes zudums ir viņus ietekmējis, un to, kā viņi iemācījās strādāt droši un uzturēt spēju dzirdēt, valkājot dzirdes aizsarglīdzekļus.

 • Saistoša dzirdes saglabāšanas apmācība
  Uzturiet atbilstību!

  Cilvēki ātri zaudēs interesi, ja viņi neuzskatīs, ka tēma ir saistoša viņiem un viņu darbam. Viena iespēja, ka uzturēt sesiju saistošu, ir pajautāt darbiniekiem padomāt par savu iecienītāko skaņu un to, kā viņi sajustos, ja nevarētu to vairs sadzirdēt un izbaudīt. Šāda iesaiste padara apmācību personīgu. Jūs arī varētu lūgt darbiniekus padomāt, kādu ietekmi dzirdes zudums un tinnīts varētu atstāt uz viņu attiecībām ar ģimeni un draugiem.

 • Dažāda saglabāšanas apmācības programma
  Mainiet tēmas!

  Neceriet, ka iegūstiet lieliskus rezultātus, ja apmācība ir garlaicīga vai nesaistoša. Jums ir jāatrod veidi, kā to padarīt jautru vai vismaz paliekošu atmiņā. Maz ticams, ka tās pašas apmācības programmas izmantošana katru gadu noturēs darbinieku uzmanību. Jauna un atšķirīga satura pievienošana palīdz apmācību padarīt saistošāku un modernāku.


Papildus pamatinformācijai

 • Nodrošiniet īsas apmācības sesijas gada laikā

  Ikgadēja apmācība nav obligāti jānodrošina tikai vienu reizi gadā. Apsveriet dzirdes saglabāšanas apmācības organizēšanu īsās sesijās visa gada laikā. Īsākas sesijas var palīdzēt novērst informācijas pārmērību un ļaut nostiprināt tēmas vairākas reizes — galvenā metode, kā palīdzēt cilvēkiem atcerēties idejas.

 • Iesaistiet darbiniekus apmācības izstrādē un nodrošināšanā

  Citu mācīšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā mācīties. Ja ir darbinieki, kuri jau izprot ar troksni un dzirdi saistīto problēmu nozīmīgumu, iespējams, viņi varētu izstrādāt apmācības materiālu vai pat norunāt vienu vai vairākas tēmas apmācības sesijas laikā. Tāpat jauns un radošs darbinieks varētu pievienot dažas saistošas aktivitātes vai idejas jūsu programmai.

 • Mēģiniet problēmas risināt nelielās grupās

  Cits veids, kā mācīties, ir strādāt pie projekta ar nelielu komandu. Apmācības programmas ietvaros darbinieku grupām var piešķirt izaicinājumu vai problēmu, kas ir jāatrisina un ir attiecināma uz tēmām, kas jāiekļauj ikgadējā apmācībā. Komandām prezentējot sava projekta rezultātus, citi darbinieki mācās kopā ar viņiem. Šis ir viens no labiem piemēriem, kā uzturēt saistošu saturu.

 • Ietveriet informāciju par trokšņu ekspozīciju ārpus darba

  Dzirdes bojājumi no pārmērīgas trokšņa ekspozīcijas neaprobežojas tikai ar darbu. Cilvēki, kuri strādā trokšņainā vidē, biezi vien piedalās trokšņainās aktivitātēs ārpus darba. Lai gan jūsu uzņēmuma pienākums nav mācīt darbiniekus, kā aizsargāt savu dzirdi, braucot ar motociklu, pļaujot zālienu vai klausoties mūziku, tāda rīcība sniegtu ievērojamas priekšrocības. Jauniem darbiniekiem varētu būt lielāka personīgā interese par šādām aktivitātēm, tāpēc jūs varētu vieglāk pievērs viņu uzmanību, iesaistot viņus apmācībā. Turklāt rīcību, kādu darbinieki apgūst, lai pasargātu sevi ārpus darba, var ieviest darbā, stiprinot jūsu pūles ievērot dzirdes aizsardzības noteikumus.


Vai esat apsvēris?

  • Lūgums darbiniekiem sniegt idejas par apmācību aktivitātēm, kas ir interesējošas un iesaistošas
  • Apmācību aktivitāšu un materiālu, kas ir sekmīgi iepriekš izmantoti, bibliotēkas izveide
  • Īsu, neformālu video izveide par mēneša dzirdes aizsarglīdzekli, lai iepazīstinātu darbiniekus ar dažādu dzirdes aizsarglīdzekļu iespēju priekšrocībām gada griezumā
  • Iestādes uzraugu un pārvaldnieku apmācība, kā izstrādāt atbilstošu dzirdes aizsarglīdzekļu lietojumu un kā viņi var iedrošināt un ieviest pareizu dzirdes aizsarglīdzekļu lietojumu
  • Darbinieku, kuri konsekventi un pareizi valkā dzirdes aizsarglīdzekļus, stimulēšana, kas kalpo par piemēru kolēģiem
  • Ausu aprūpes pasākuma sponsorēšana, demonstrējot ausu aizsardzību attiecībā uz apstākļiem ārpus darba un mūziku
  • Dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšanas plakāta izveide ar iestādes darbiniekiem
  • Darbinieku iedrošināšana ņemt dzirdes aizsarglīdzekļus uz mājām izmantošanai nedēļas nogalēs un vakaros

Resursi darbinieku dzirdes saglabāšanas apmācībai

 • SVARĪGA PIEZĪME. Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet valsts noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

  Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.