3M dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana un apkope

Dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana un apkope

 • Palīdziet saviem darbiniekiem maksimāli izmantot valkāto dzirdes aizsarglīdzekļu priekšrocības, pārbaudot, vai nodrošinātais trokšņu samazinājums ir atbilstošs un dzirdes aizsarglīdzekļi tiek atbilstoši lietoti, uzturēti un nomainīti.

Dzirdes aizsarglīdzekļu piemērotības noteikšana

 • Skaņas vājināšanas vērtība (vienkāršotā trokšņa samazināšana, augsta, vidēja un zema vērtība un oktāvas josla), kas norādīta uz dzirdes aizsarglīdzekļu iepakojuma, ir apliecinājums tam, kāds trokšņu samazinājums tika mērīts labi apmācītu dzirdes aizsarglīdzekļu lietotāju grupai. Tie pareizi valkāja dzirdes aizsarglīdzekli laboratorijas testā, atbilstoši piemērojamajam saskaņotajam Eiropas standartam.  

   

  Tā kā zinātne dzirdes aizsardzības jomā ir attīstījusies, kopumā ir atzīts, ka labākais dzirdes aizsarglīdzekļu atbilstības nodrošinājuma veids konkrētiem darbiniekiem ir veikt piemērīšanu, lai apstiprinātu, ka tiek sasniegts paredzamais skaņas vājināšanas līmenis (piemēram, tika izvēlēts atbilstošs aizsarglīdzekļa veids, un to izmanto pareizi). 3M stingri iesaka veikts dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšanu. Eiropā dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšanas priekšrocības ir aprakstītas Eiropas Norāžu dokumentā EN 458:2016 kā dzirdes aizsarglīdzekļu veiktspējas uzlabošanas veids. Norāžu dokumentā ir arī paskaidrots, kā novērtēt skaņas līmeni zem dzirdes aizsarglīdzekļa, izmantojot vienkāršotās trokšņa samazināšanas, augstas, vidējas un zemas un oktāvas joslas metodi.
   

  Tālāk ir norādīti mērījumi, kādi ir nepieciešami skaņas līmeņa noteikšanas trīs metodēm.


  • C svērtais skaņas spiediena līmenis, dB (C) vienkāršotās trokšņa samazināšanas metodei
  • Gan A svērtais, gan C svērtais skaņas spiediena līmenis augstas, vidējas un zemas vērtības metodei
  • Oktāvas joslas spiediena skaņas līmenis pie dažādām testa frekvencēm oktāvas joslas metodei

Vienkāršotās trokšņa samazināšanas izmantošanas piemērs

Lai izmantotu vienkāršotās trokšņa samazināšanas metodi efektīva skaņas līmeņa novērtēšanai pie auss, vienkārši atņemiet vienkāršotās trokšņa samazināšanas vērtību no kopējā C svērta skaņas spiediena līmeņa.

Ja, piemēram, mērītais C svērtais skaņas spiediena līmenis ir 100 dB un izvēlētā dzirdes aizsarglīdzekļa vienkāršotā trokšņa samazināšana ir 25 dB, aprēķinātais A svērtais skaņas spiediena līmenis pie auss, valkājot dzirdes aizsarglīdzekli, ir 75 dB.

Mērītais skaņas līmenis dB(c) - 3M™ E-A-R™ Classic vienkāršotā trokšņa samazināšana = aizsargātā ekspozīcija (ausī, aiz dzirdes aizsarglīdzekļa)

=95 dB                                      - 28 dB                                                       = 67 dB (A)

 • Nominālās jaudas samazināšana

  Nominālas korekcijas faktora (nominālās jaudas samazināšana) piemērošanu laboratorijā iegūtiem datiem veic, lai noteiktu atšķirību starp uz produkta iepakojuma norādīto skaņas vājinājumu un skaņas vājinājumu, kādu iegūst darbinieki darba apstākļos. Eiropas Savienībā katra dalībvalsts ir pielāgojusi atšķirīgu metodi attiecībā uz nominālās jaudas samazināšanu, kas var atšķirties ne tikai pēc valsts, bet arī produktu veidiem. Piemēram, Apvienotajā Karalistē izmanto kategorisku 4 dB samazinājumu vispārīgam skaņas vājinājumam visiem dzirdes aizsarglīdzekļu veidiem, bet Vācijā skaņas vājinājums atšķiras starp 3 dB (pielāgotas formas ausu aizbāžņiem) un 9 dB (tradicionālākiem ausu aizbāžņiem).

  Lai gan nominālās jaudas samazināšana ir paredzēta kā palīgs faktiskā skaņas vājinājuma novērtēšanai valkātajam, ir pieejama vienlīdz uzticama metode piemērīšanas veidā, ar kuru paredzēts noteikt faktisko valkātāja sasniegto skaņas vājinājumu.

 • Dubultā aizsardzība

  Ja operatora trokšņu ekspozīcija pārsniedz 105 dB(A), it īpaši, ja pastāv ievērojams zemo frekvenču apjoms, piemēram, kompresors, ģeneratoru telpa utt., var būt nepieciešama dubultā aizsardzība.

  Pieredze liecina, ka trokšņu slāpējošo austiņu valkāšana kopā ar ausu aizbāžņiem nodrošina aptuveni par 6 dB lielāku trokšņu samazinājumu nekā katra no ierīcēm atsevišķi. Papildu aizsardzība ir atkarīga no skaņas frekvences. Lai novērtētu kombinēto skaņas vājinājumu, vienkārši pievienojiet 6 dB augstākajai trokšņu slāpējošo austiņu vai ausu aizbāžņu skaņas vājinājuma vērtībai.

  Piemēram, 3M Peltor X4A vienkāršotā trokšņa samazināšana ir 33 dB un 3M EAR Classic ir 28 dB. Valkājot tos kopā, kombinētā šo divu dzirdes aizsargierīču aizsardzība būs 39 dB.


Dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana un apkope

Vienmēr ievērojiet dzirdes aizsarglīdzekļa komplektācijā iekļautajā lietošanas instrukcijā ietvertos norādījumus par dzirdes aizsarglīdzekļa uzlikšanu, tīrīšanu, glabāšanu un nomaiņu. Kopumā nomainiet dzirdes aizsarglīdzekļus, kad tie ir sabojāti vai vairs nenodrošina efektīvu skaņas slāpēšanu.

 • 3M vienreizlietojamie putuplasta ausu aizbāžņi
  Vienreizlietojamie poliuretāna ausu aizbāžņi

  Lietošanas reizes: vairākas
  Apkope: nav mazgājams. Nomainiet, kad netīrs, bojāts vai vairs neiegūst oriģinālo formu pēc virpināšanas

 • 3M iespraužamie ausu aizbāžņi
  Poliuretāna uzgaļa veida ausu aizbāžņi

  Lietošanas reizes: vairākas
  Apkope: nav mazgājams. Nomainiet, kad netīrs, gali atvienojas no kāta vai tie vairs nav mīksti un lokāmi

 • 3M vairākkārt lietojamie ausu aizbāžņi
  Lietas formas ausu aizbāžņi

  Lietošanas reizes: daudzas
  Apkope: mazgājams. Nomainiet, kad atloki ir bojāti, nodiluši vai tie vairs nav mīksti un lokāmi

 • 3M PELTOR trokšņu slāpējošās austiņas
  Aizsargaustiņas

  Lietošanas reizes: daudzas
  Apkope: Galvas saite un kausiņu ārpuse ir mazgājama. Putuplasta ieliktņu kausiņu iekšpusē nav mazgājami. Nomainiet saites kad: tās ir bojātas vai vairs nenodrošina pietiekamu nospriegojumu, lai cieši noturētu kausiņas uz ausīm. Nomainiet spilventiņus un putuplasta ieliktņus: ik pēc sešiem mēnešiem vai ātrāk, ja tie ir bojāti, nodiluši vai tie vairs nav mīksti un lokāmi.

 • 3M savienotie dzirdes aizsarglīdzekļi
  Ausu aizbāžņi ar stīpu

  Lietošanas reizes: daudzas
  Apkope: stīpa un vairākkārt lietojamie uzgaļi ir mazgājami. Putuplasta uzgaļi nav mazgājami. Nomainiet stīpas ja tās ir bojātas vai vairs nenodrošina pietiekamu nospriegojumu, lai cieši noturētu uzgaļus ausīs vai uz ausīm. Nomainiet uzgaļus kad tie ir bojāti, nodiluši vai tie vairs nav mīksti un lokāmi.

 • SVARĪGA PIEZĪME. Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet valsts noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

  Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.