Programmas novērtēšana

Novērtējiet savu dzirdes saglabāšanas programmu.

Nodrošiniet, ka dzirdes saglabāšanas programmai regulāri veic novērtējumus. Šādi varēsiet noteikt tendences, izcelt problemātiskās jomas un realizēt uzlabojumus.

Vai jūsu dzirdes saglabāšanas programma ir efektīva?

 • 3M dzirdes saglabāšanas programma

  Dzirdes saglabāšanas programmas svarīgākais mērķis ir aizsargāt cilvēkus no trokšņu izraisīta dzirdes zuduma attīstības, kas rodas, strādājot bīstama skaļuma vidē. Kad visi dzirdes saglabāšanas programmas uzdevumi ir izpildīti un visi noteikumi ir pārbaudīti un ievēroti, ir svarīgi novērtēt vispārīgas dzirdes zuduma novēršanas programmas efektivitāti. Vai tā patiešām novērš trokšņu izraisītu dzirdes zudumu? Vai tai ir trūkumi? Kā to var uzlabot? Vai dzirdes zuduma novēršanas programma ir efektīva un rentabla?

  Ir vairāki veidi, kā noteikt programmas efektivitāti. Viens ir īpaši novērtēt izmaiņas, kas rodas programmas realizācijas rezultātā, piemēram, dzirdes zudumu gadījumu skaita tendence laika gaitā. Citus rezultātu mērījumus var izsekot, piemēram, sekmīga trokšņu avotu vai ekspozīciju samazināšana. Cita veids ir aplūkot dzirdes zuduma novēršanas programmas nodrošināšanas izmaksas salīdzinājumā ar trokšņu kontroles ieviešanas izmaksām, lai novērstu trokšņu apdraudējumu. Var arī būt vērtīgi pārbaudīt dzirdes zuduma novēršanas programmas atbilstību un/vai pārskatīt uzņēmuma politikas un praksi, lai nodrošinātu saskaņotību starp to, kas ir uz papīra un kas patiesība notiek praksē. Nesen ir izveidots dzirdes saglabāšanas programmas kontrolsaraksts, ar ko novērtē, vai ir radīta efektivitāte (Neitzel et al, 2017).

  Ir ieteicams regulāri novērtēt programmas efektivitāti. Darba devēji izvēlas pārskatīt dzirdes saglabāšanas programmas aspektus dažādos laikos, lai sadalītu darba slodzi gada laikā un veiktu auditu vienā un tajā pašā laikā reizi gadā vai reizi divos gados. Programmas novērtēšanu var veikt, izmantojot iekšējos resursus, nolīgstot ārējo tēmas ekspertu vai kombinējot abas iespējas. Kad galvenie fakti ir konstatēti, nākamā darbība ir iekļaut ieteikumus dzirdes zuduma novēršanas programmā.

Galvenie secinājumi

  • Efektīvas dzirdes zuduma novēršanas programmas ietvaros tiek novērsts, ka troksnim pakļautajiem darbiniekiem rodas standarta robežvērtības nobīdes.
  • Dzirdes saglabāšanas programmas ierakstu, politiku un prakses analīze palīdzēs darba devējiem novērtēt sava darba kvalitāti.
  • Regulārā programmas novērtēšanā var noteikt tendences, konstatēt trūkumus un realizēt uzlabojumus.
  • Novērtēšanā var ietvert izmaksu analīzi un peļņu no kapitāla ieguldījuma.
 • • Audiometriskās datubāzes analīze

  • Audits

  • Kontrolsaraksts

  • Dzirdes pasliktināšanās formula

  • Rezultātu novērtējumi
  • Peļņa no kapitāla ieguldījuma
  • Standarta darba procedūra
  • Standarta robežvērtības nobīde
  • Galvenais veiktspējas indikators

Darba sākšana ar programmas novērtējumu

 • Sekmīgas dzirdes zuduma novēršanas programmas atslēga ir programmas komanda ar vienu personu, kas apzīmēta kā līderis. Ātrs rīks, kā nokomplektēt komandu ir aizpildīt veidlapu “Kurš ir atbildīgs?”. Izpildot šo uzdevumu, var atklāt dublējumus, iztrūkumus vai neskaidrības saistībā ar to, kurš veic kādus uzdevumus, un sniegt dažas norādes turpmākām darbībām. Komandas līderis var sapulcēt komandu regulārām sapulcēm, lai noteiktu mērķus, apspriestu problēmas un novērtētu programmu kopumā. Programmas novērtēšanu var veikt dzirdes zuduma novēršanas programmas komanda, taču dažos gadījumos varat nolīgt neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.

 • Programmas novērtēšanai var izmantot dažādas metodes. Vienkāršus kontrolsarakstus var izmantot, lai noteiktu, vai uzņēmuma politikas un procedūras atbilst noteikumiem.

  Cita metode ir noteikt konkrētus rezultātu novērtējumus attiecībā uz programmas sekmīgumu. Ja dzirdes zuduma novēršanas programma komanda ir noteikusi mērķus, rezultātu novērtējumus var izmantot, lai turpinātu sekotu līdzi mērķa realizēšanai. Rezultātu novērtējumu piemēri
   

  • Trokšņu samazināšana pabeigta inženierijas kontroļu laikā
  • Dzirdes zuduma novēršanas programmā iekļauto darbinieku skaits
  • Dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšanas izpilde
  • Standarta robežvērtību noviržu rašanās tendence
  • Dzirdes pasliktināšanās koeficienti
 • Programmas novērtēšana var būt notiekošs process attiecībā uz nodrošinājumu, ka uzdevumi tiek izpildīti kā plānots un regulējošās prasības tiek ievērotas. Tomēr periodiski var plānot īpašus novērtējumus, lai izprastu lietas padziļinātāk. Dažās programmās ir iekļauti ikgadējie iekšējie auditi kā sagatavošanās iespējamajai ārējai, neplānotajai pārbaudei.

 • Uzlabošanas ieteikumi var būt vienkārši, piemēram, dzirdes aizsarglīdzekļu padevēju atrašanās vietu noteikšana darba vietā, vai sarežģītāki — plāna izstrāde, lai palielinātu atkārtotu audiometrisko pārbaužu izpildes skaitu darbiniekiem, kuriem ir standarta robežvērtības nobīde. Programmas izmaiņas var būt sarežģītas, piemēram, stratēģiska plānošana ieviest inženierijas kontroļu projektus, lai samazinātu, piemēram, ikdienas personīgo trokšņu ekspozīciju virs 80 dB(A).

 • Efektīvas dzirdes saglabāšanas programmas vadīšana maksā naudu, kā arī patērē laiku un enerģiju. Ir noderīgi aprēķināt programmas nodrošinājuma faktiskās izmaksas un salīdzināt tās ar bīstamā trokšņa samazinājuma izmaksām. Rentabilitātes analīzē var konstatēt, vai resursi tiek piešķirti pareizi vai arī izmaiņas varētu palielināt programmas efektivitāti.


Kas ir nepieciešams?

 • Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni) ir norādītas minimālās prasības attiecībā uz darbinieku aizsardzību no veselības un darba drošības riska. Direktīva ir paskaidroti vadošie principi trokšņu izraisīta dzirdes zuduma attīstības riska samazināšanai vai izslēgšanai. Praktiski Direktīvā ir norādīti dzirdes saglabāšanas programmas galvenie elementi.


Programmas novērtēšanas pamatinformācija

 • Atbilstības kontrolsaraksts

  Dažos gadījumos tiek aizpildīts regulējošās atbilstības kontrolsaraksts, lai nodrošinātu, ka visas regulējošās prasības tiek ievērotas ar esošajām uzņēmuma politikām un procedūrām. Būtībā atbilstības kontrolsaraksts atšķiras no programmas efektivitātes novērtējuma, tomēr tas ir labs sākums, lai dokumentētu, ka dzirdes saglabāšanas programma ir atbilstoša. Dažādus atbilstības kontrolsarakstus var atrast internetā, tostarp šo vienu, ko nodrošina NIOSH.


Papildus pamatinformācijai

 • Programmas audits

  Dzirdes saglabāšanas programmas audits ir padziļinātāka analīze par atbilstības kontrolsarakstu. Tas parasti ietver vadības, personāla un darba spēka iztaujāšanu. Ierakstus var detalizēti pārskatīt, un tie pieliktas pūles, lai noteiktu, vai ikdienas prakse atbilst uzņēmuma politikām un procedūrām. Padziļinātu programmas auditu var veikt iekšējā komanda, vai arī var nolīgt ārēju tēmas ekspertu.

 • Rezultātu novērtējumu izsekošana

  Rezultātu novērtējumus var izmantot, lai noteiktu iejaukšanās programmas efektivitāti. Tālāk ir sniegti piemēri. Atlasiet vienu vai vairākus un laika gaitā izsekojiet rezultātus, lai noteiktu tendences un vadošās programmas lēmumus. Šie novērtējumi var tikt koncentrēti uz audiometriskās datubāzes rezultātiem, lai izsekotu dzirdes izmaiņu vai zuduma rašanos. Ideālajā gadījumā troksnim pakļauto darbinieku grupas dzirdes izmaiņām vai standarta robežvērtības nobīdei ir jābūt tādai pašai kā tās pašas iestādes darbiniekiem, kuri netiek pakļauti troksnim. Izmantojot šādu metodi, nozīmētu, ka dzirdes pārbaudes ir jāveic personām, kas ir iesaistītas dzirdes saglabāšanas programmā, kas varētu nebūt praktiski.

 • Standarta robežvērtības nobīdes procentuālā vērtība

  Lai aprēķinātu standarta robežvērtības nobīdi, izdaliet standarta robežvērtības nobīdes gadījumu skaitu ar ikgadējo pārbaužu skaitu un reiziniet rezultātu ar 100.

  % STS = 100 x (# STS/ # ikgadējās pārbaudes)

  Piemēram, uzņēmums, kurš veica 200 ikgadējās dzirdes pārbaudes, konstatēja 9 STS gadījumus. Kopējā STS procentuālā vērtība troksnim pakļautajai grupa ir 100 x (9/200) vai 4,5%. Šī skaitļa izsekošana laika gaita var palīdzēt noteikt, vai STS vērtība ir pieņemama un/vai stabila.

 • Audiometriskais mainīgums

  Cita metode ir mērīt mainīgumu audiometriskajā datubāzē darbiniekiem, kuri ir pārbaudīti vairākus gadus. Audiometrisko robežvērtību augsts mainīgums populācijai var liecināt par dzirdes izmaiņām, nepilnvērtīgas kvalitātes dzirdes pārbaudēm vai citiem faktoriem, kas apdraud datu integritāti.

 • Citi rezultātu novērtējumi

  Joprojām var veikt citus novērtējumus attiecībā uz citiem dzirdes saglabāšanas programmas aspektiem, piemēram, cilvēku skaita izsekošana kritiskas ekspozīcijas grupās, trokšņu kontroles pasākumu, kas rada samazinātu ekspozīciju, novērtēšana vai mērķa sasniegšana attiecībā uz dzirdes aizsarglīdzekļa piemērīšanu.

  Tālāk ir sniegti daži piemēri, kā laika gaitā uzraudzīt izmaiņas.
   

  • Trokšņu kontroles projektos samazinātais decibelu skaits
  • Personīgais skaņas vājināšanas nomināls pēc dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšanas
  • Piedāvāto un izmantot dzirdes aizsarglīdzekļu veidu skaits
  • Dzirdes aizsarglīdzekļu atbilstības maiņa pēc apmācības

Vai esat apsvēris?

  • Vai laika gaitā varat uzsākt novērtēšanas fāzi, lai izpētītu atsevišķu programmas aspektu, piemēram, audiometriskās datubāzes kvalitāti?
  • Vai resursu tērēšana trokšņu kontrolei nodrošina ilgtermiņa izmaksu ietaupījumus, samazinot cilvēku skaitu dzirdes saglabāšanas programmā?
  • Vai veicat trokšņiem pakļauto darbinieku aptauju, lai noskaidrotu, kāda ir viņu izpratne par dzirdes saglabāšanas programmu?
  • Vai nolīgstat ārēju tēmas ekspertu veikt padziļinātu audiometrisko datu mainīguma, uzskaites un iejaukšanas prakses analīzi?
  • Vai veidojat dzirdes zuduma novēršanas programmu priekšrocību, trūkumu, ieguvumu un apdraudējumu analīzi?
 • SVARĪGA PIEZĪME. Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet valsts noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

  Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.