Trokšņu kontrole

Trokšņu kontrole darba vietā

Ja darba vietā ir bīstams troksnis, apsveriet, vai var izmantot trokšņu kontroles, lai samazinātu darbinieku ekspozīcijas.

Vai mēs varam kontrolēt troksni?

 • 3M kontroļu hierarhija

  Kontroļu hierarhijas koncepts ir labi izstrādāts darba veselības un drošības jomā. Vienkārši ieviesiet to, jo efektīvāk ir novērst vai samazināt apdraudējuma nopietnību, nekā mainīt veidu, kā cilvēki strādā, vai pieprasīt darbiniekiem valkāt aizsargaprīkojumu.

  Piemēram, darba devējs var pielāgot klusāka aprīkojuma iegādes metodi, piedāvājot mazāk trokšņainu aprīkojumu un procesus izstrādes fāzes laikā. Tomēr, ja troksni nevar ierobežot, ir metodes, kā samazināt trokšņu izraisīta dzirdes zaudējuma risku, vai nu izstrādājot risinājumu, vai piemērojot administratīvo politiku trokšņu ekspozīcijas ierobežošanai.

  Inženierijas kontroles ietver aprīkojuma, procesu vai vides maiņu noteiktā veidā, radot mazāk skaņas enerģijas vai pārraidot tās mazāku līmeni uz darbiniekiem. Bieži vien visefektīvākā metode ir noteikt un apstrādāt trokšņu avotu, pamatojoties uz trokšņu kontroles mērījuma rezultātiem.

  Administratīvās kontroles ir politikas, kas paredzētas trokšņu ekspozīcijas samazināšanai, ierobežojot laiku, ko darbinieki pavada augsta trokšņa teritorijās. Šīs politikas ir bieži vien nepieciešamas, ja inženierijas kontroles nav piemērojamas vai rentablas. 

Galvenie secinājumi

 • Trokšņu kontrole
   

  • Tā tiek uzskatīta par visefektīvāko metodi trokšņu apdraudējuma samazināšanai.
  • To var izdarīt, procesa izstrādes laikā norādot klusu aprīkojumu, izmantojot inženierijas kontroles vai ieviešot administratīvās kontroles.
  • Ar to varētu samazināt dzirdes saglabāšanas programmas darbinieku skaitu.
 • • Absorbcija

  • A-svērtais

  • Klusāka aprīkojuma iegāde

  • Slāpēšana

 • • Izolācija

  • Trokšņa mērījumi

  • Atstarošana

  • Laika svērtais vidējais

Trokšņu kontroles priekšrocības

 • Trokšņu kontroles priekšrocības

  Darba devēji, kuri kontrolē troksni ar dažādām metodēm, var gūt priekšrocības dažādos veidos:
   

  1. Samazināt darbinieku trokšņu izraisīta dzirdes zaudējuma (TIDzZ) risku un saistīto ietekmi uz veselību.
  2. Ierobežot vai samazināt izmaksas un laiku, kas tiek patērēts dzirdes saglabāšanas programmas (DzSP) ieviešanā, ja darbinieku trokšņu ekspozīcija tiek samazināta zem valsts darbības līmeņa trokšņu kontroles ieviešanas rezultātā.
  3. Samazināt kopējo paļaušanos uz dzirdes aizsarglīdzekļiem (DzAiL).
  4. Vairot piemērotu dzirdes aizsarglīdzekļu iespējas.
  5. Palīdzēt uzlabot tiešo un radio saziņu ar mazāk fona trokšņiem, kas traucē runāt.
  6. Viegli ievērot valsts noteikumus attiecībā uz darba vietas trokšņu ekspozīciju.
  7. Parādīt apņemšanos darbiniekiem, ka to darba devējs nopietni attiecas pret trokšņu apdraudējuma samazinājumu.

Darba sākšana ar trokšņu kontroli

Lai gan varat konsultēties ar trokšņu kontroles inženieri, kas novērtēs situāciju un izstrādās risinājumus, ļoti vērtīgi ir iesaistīt darbiniekus, kuri strādā trokšņainās teritorijās, kā daļu no komandas, kas meklē veidus, kā samazināt troksni. Konsultācijas laikā var iegūt lieliskas tehniskās zināšanas, bet cilvēki, kuru ik dienu pavada trokšņainā vidē, var ierosināt vispraktiskākos un vienkāršākos risinājumus, jo viņi ļoti labi pārzina procesus un aprīkojumu.

 • Tas varētu šķist pašsaprotams, bet bīstama trokšņa kontroles process darba vietā patiesībā nevar sākties, kamēr darba devējs nav veicis trokšņu apdraudējuma novērtējumu un analizējis rezultātus. Uzraugot troksni dažādās iestādes vietās un veicot trokšņu mērījumus dažādiem procesiem, uzdevumiem un rīkiem, darba devēji var apkopot datus, kas nepieciešami, lai identificētu darbinieku grupas un vietas, kur ir nepieciešams kontrolēt troksni, un noteikt tās prioritātes, kur un kā izmantot vērtīgo trokšņu kontroles resursu, lai sasniegtu vislabākos rezultātus. Pēc tam var veikt detalizētāku trokšņu kontroles mērījumu, lai noteiktu trokšņu avotus un atlasītu vispiemērotāko trokšņu kontroles risinājumu.

 • Aprīkojuma un procesu padarīšana par mazāk trokšņainiem projektēšanas un ražošanas fāzes laikā ir efektīvāk un ekonomiskāk, nekā pēc tam ieviešot trokšņu kontroles pasākumus. Klusāka aprīkojuma iegāde ir profilaktiska pasākuma veids projektēšanas fāzē, kur galvenokārt akcents tiek likts uz apdraudējuma samazināšanu vai kontroli, norādot iekārtas vai rīkus, kas rada mazāku troksni. Tas tiek paveikts, izstrādājot jaunus ražošanas procesus vai nomainot vecāku aprīkojumu vai procesus.

 • Iespējamo trokšņu kontroles projektu prioritāšu noteikšana ir svarīgs solis visekonomiskākā rezultāta sasniegšanā. Lai gan var šķist loģiski koncentrēties telpās uz visaugstākā trokšņa avotu, ir iespējams, ka ievērojamāku darbinieku trokšņu ekspozīcijas samazinājumu var sasniegt, vispirms kontrolējot troksni vietās, kur strādā liels darbinieku procentuālais skaits. Daži trokšņu kontroles pasākumi ir diezgan lēti, un to sekmīgu ieviešanu lieliski novērtēs darbinieki un vadība.

 • Bieži vien ir nepieciešams ieviest kompleksu pieeju, iesaistot gan inženierijas, gan administratīvās kontroles
   

  • Inženierijas kontroles var ietvert trokšņu avota, kā arī skaņas ceļa izmaiņas. Trokšņu kontroles inženieris var palīdzēt novērtēt dažādo kontroļu efektivitāti atbilstīgi jūsu unikālajai trokšņa situācijai, tostarp: izolatorus, korpusus, slāpētājus, absorbētājus un barjeras.
  • Administratīvās kontroles var nebūt tik sarežģītas no tehniskā viedokļa, bet var būt traucējošas, ja darba plāni un darba plūsma tiek ievērojami mainīta. Darbinieku darba laika vai konkrētu uzdevumu ierobežojumu noteikšana konkrētās vietās nebūt nav grūta, bet šādu ierobežojumu ieviešana var radīt papildu veselības saglabāšanas programmas sarežģītību.
 • Darba devējiem ir pienākums kontrolēt troksni, kā aprakstīts Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni). Parādīt, vai konkrēts trokšņu kontroles risinājums ir tehniski piemērots, var būt diezgan vienkārši, bet var būt grūtāk novērtēt ieguldāmos finanšu līdzekļus.

  Daži no apsveramajiem jautājumiem ir šādi:
   

  • Vai skaņas līmeņa samazinājums, ko var sasniegt ar noteiktu trokšņu kontroli, ir pietiekams, lai attaisnotu izmaksas relatīvi dzirdes saglabāšanas programmas izmaksām?
  • Kāds ir uzstādīšanas starta kapitāls un ilgtermiņa izmaksas kontroles(-ļu) uzturēšanā?
  • Kādu ietekmi kontroles atstās uz telpu procesiem un darba plūsmu? Kā tas ietekmēs efektivitāti?
 • Kad kontroles ir ieviestas, veiciet trokšņu mērījumus un turpmāk veiciet to periodiski, lai pārbaudītu un dokumentētu rezultātus. Izveidojiet plānu, lai uzraudzītu trokšņu kontroles materiālu un mehānismu efektivitāti, tiem novecojot un, iespējams, nolietojoties laika gaitā nodiluma un nolietojuma dēļ. Vienmēr, kad izmaiņas tiek veiktas procesiem un ražošanai, pārskatiet, kāda ietekme var būt attiecībā uz esošajām trokšņu kontrolēm.


Prasības

 • Trokšņu kontroļu prasības
  Kas ir nepieciešams?

  Ekspozīcijas robežvērtības un ekspozīcijas darbības vērtības ir detalizēti aprakstītas Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK. Darbinieki ir jānodrošina ar piemērotiem dzirdes aizsarglīdzekļiem, lai sasniegtu zemāko ekspozīcijas darbības vērtību, un tie ir obligāti jāievieš, lai sasniegtu augstāko ekspozīcijas darbības vērtību. Dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana attiecībā uz robežvērtības sasniegšanu ir skaidri izskaidrota.

 • Trokšņu kontroļu inženieris
  Dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana ka alternatīva inženierijas kontrolēm

  Ja avota troksni nevar kontrolēt līdz pieļaujamajām ekspozīcijas robežvērtībām, kā aprakstīts Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni), darba devējiem ir jānodrošina piemēroti dzirdes aizsarglīdzekļi un jānodrošina to lietojums norādītajās vietās. Eiropas Norādījumu dokumentā EN 458:2016 ir sniegta visaptveroša informācija par dzirdes aizsargierīču pareizās atlases procesiem, izmantošanu un uzturēšanu. Piemērīšana ir iekļauta Eiropas Norāžu dokumentā kā dzirdes aizsarglīdzekļu veiktspējas uzlabošanas veids, un 3M stingri iesaka piemērīšanu kā vērtību un motivējošu programmu.

Trokšņu kontroļu pamatinformācija

Trokšņu kontroļu pamatinformācija

 

Pamatā darbinieku trokšņu ekspozīciju var ierobežot, ieviešot kontroles trokšņu avotam, trokšņa ceļam vai saņēmējam.

 

 • Avots
  Trokšņa avots ir vibrējošs objekts — iekārta vai rīks, kas darba laika rada vibrācijas, kas atstarojas darba vietā kā troksnis.

  Ceļš
  Troksnis, protams, ceļo pa gaisu, bet arī caur cietiem priekšmetiem, piemēram, grīdām, sienām un logiem.

  Saņēmējs
  Dzirdes saglabāšanā saņēmējs ir darbinieks.

 • Administratīvo trokšņu kontroļu piemēri

  Administratīvās kontroles ir politikas, kas paredzētas trokšņu ekspozīcijas samazināšanai, ierobežojot laiku, ko darbinieki pavada augsta trokšņa teritorijās. Šīs politikas ir bieži vien nepieciešamas, ja inženierijas kontroles nav piemērojamas vai rentablas.

  Piemēram, darba devējs var pielāgot klusāka aprīkojuma iegādes metodi, piedāvājot mazāk trokšņainu aprīkojumu un procesus izstrādes fāzes laikā. Tomēr, ja troksni nevar ierobežot, ir metodes, kā samazināt trokšņu izraisīta dzirdes zaudējuma risku, vai nu izstrādājot risinājumu, vai piemērojot administratīvo politiku trokšņu ekspozīcijas ierobežošanai.

  Avots
   

  • Darbiniet trokšņaino aprīkojumu un procesus, kad strādā mazāk darbinieku, piemēram, nakts laikā
  • Izslēdziet trokšņainos avotus starp uzdevumiem vai tad, ja līdzās ir darbinieki

  Ceļš
   

  • Ierobežojiet piekļuvi trokšņainajām vietām

  Saņēmējs
   

  • Dienas laikā lūdziet darbiniekus uz maiņām uzturēties trokšņa tuvumā
  • Nosakiet konkrētu uzdevumu vai trokšņainu rīku lietošanas ierobežojumus
 • Inženierijas trokšņu kontroļu piemēri

  Inženierijas kontroles ietver aprīkojuma, procesu vai vides maiņu noteiktā veidā, radot mazāk skaņas enerģijas vai pārraidot tās mazāku līmeni uz darbiniekiem. Bieži vien visefektīvākā metode ir noteikt un apstrādāt trokšņu avotu, pamatojoties uz trokšņu kontroles mērījuma rezultātiem.

  Avots
   

  • Periodiski veiciet rīku un aprīkojuma tehnisko apkalpi (piemēram, ieeļļojiet zobratus, nomainiet starplikas utt.)
  • Samaziniet vibrāciju, kur vien iespējams
  • Nomainiet ražošanas procesu vai metodi, piemēram, mainot tālāk norādīto.
   • Ātrums
   • Spiediens
   • Mehāniskās kontroles
   • Gaisa plūsmas virziens

  Ceļš
   

  • Izolējiet trokšņu avotu, izmantojot atsperes vai paliktņus, lai novērstu trokšņa ceļošanu caur grīdām vai sienām
  • Norobežojiet trokšņu avotu
  • Novietojiet barjeru starp trokšņu avotu un darbinieku
  • Izolējiet darbinieku no avota telpā vai kabīnē
  • Uzstādiet skaņu absorbējošus materiālus, lai samazinātu tiešu skaņas pārraidi vai atstarošanu

  Saņēmējs
   

  • Izmantojiet video monitorus vai tālvadības pultis, lai darbinieki varētu darbināt aprīkojumu attālāk no trokšņu avotiem
  • Pārkvalificējiet darbiniekus izmantot rīkus vai izpildīt uzdevumus veidos, kas rada mazāk trokšņa
  • Pieprasiet darbiniekiem valkāt dzirdes aizsarglīdzekļus

Inženierijas kontroļu veidi

Trokšņu kontroles attēli izmantot ar Acoustics, Inc. atļauju.

 • Skaņas izolācija
  Izolācija
  • Atsperes, putuplasts vai citi slāpējoši materiāli tiek izmantoti, lai samazinātu skaņas pārraidi no trokšņu avotiem uz grīdām, sienām vai pievienot aprīkojumu.
  • Piemēram, atsperes uz katra pie grīdas piestiprinātā motora atbalsta, lai samazinātu skaņas enerģiju, kas nonāk grīdā un pārējā ēkā.
 • Skaņas slāpēšana
  Slāpēšana
  • Tādu materiālu kā putuplasta, sveķus vai lentu novietošana uz objekta vai tā maiņa, lai samazinātu vibrāciju.
  • Piemēram, metāla tvertnes ārpusi noklāj ar sveķiem, lai samazinātu vibrāciju, ko izraisa detaļu iemešana tvertnē
 • Skaņas atstarošana
  Atstarošana
  • Barjeras vai nodalījumi tiek novietoti skaņas ceļā, lai novirzītu skaņu projām no darbiniekiem
  • Piemēram, sienas vai nožogojuma novietošana ap kompresoru, lai darbinieki varētu strādāt ar mazāku tieši trokšņu ekspozīciju
 • Skaņas aizstāšana
  Aizstāšana
  • Trokšņainās sistēmas komponentu nomaiņa vai izmaiņas, lai samazinātu troksni
  • Piemēram, pāreja uz klusāku gaisa sprauslu vai ratiņu tērauda riteņu nomaiņa uz zema trokšņa gumijas riteņiem
 • Skaņas izmaiņas
  Izmaiņas
  • Procesa izmaiņas, lai padarītu to klusāku
  • Piemēram, detaļu krišanas tvertnē attāluma samazināšana, lai samazinātu troksni
 • Skaņas absorbcija
  Absorbcija
  • Skaņu absorbējošu materiālu izvietošana, lai samazinātu skaņas atstarošanu vai uzkrāšanos
  • Piemēram, akustisko flīžu novietojums uz cietas virsmas, lai telpā samazinātu skaņas atstarošanu

Papildus pamatinformācijai

Efektīvas trokšņu kontroles (kā aprakstīts iepriekš) priekšrocības var paplašināt, ieviešot politiku Klusāka aprīkojuma iegāde.

 • Efektīva trokšņu kontrole

  Kāpēc politika Klusāka aprīkojuma iegāde? Pielāgota no NIOSH*
  Trokšņu izraisīto dzirdes zudumu var novērst, ja ikdienas trokšņu ekspozīcijas līmeņi tiek samazināti līdz ikdienas ekspozīcijas robežvērtībām, kas norādītas Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni). Politika Klusāka aprīkojuma iegāde var palīdzēt darbiniekiem saglabāt pieļaujamos ekspozīcijas līmeņus. Norādot mazāk trokšņainus rīkus un procesus izstrādes fāzē, var palīdzēt darba devējiem izvairīties no dārgām trokšņu kontrolēm, līdzko ir veikti ilgtermiņa pirkumi un ieviesta apņemšanās.

  Politikas Klusāka aprīkojuma iegāde priekšrocības
   

  • Tā palīdz samazināt dzirdes zaudējuma risku.
  • Tā palīdz samazināt audiometriskās pārbaudes, individuālo aizsarglīdzekļu un darbinieku kompensāciju ilgtermiņa izmaksas. Šie ietaupījumi ir attiecināmi uz plašu iekārtu un ierīču klāstu.
  • Tā palīdz uzņēmumiem ievērot Eiropas un valstu noteikumus.
  • Tā palīdz samazināt trokšņa ietekmi uz kopienu.

  Izmaksu ietaupījumu aplēses
  Rīki, kurus var izmantot metodes Klusāka aprīkojuma iegāde rentabilitātes novērtēšanai, ir pieejami noklikšķinot šeit.

  Sekmīgu kontroļu stratēģiju piemēri
  Programmā Safe-In-Sound Award tiek atzīti darba devēji un citas organizācijas, kas ir sekmīgi ieviesušas dzirdes saglabāšanas programmas un novatoriskas metodes darbinieku trokšņu ekspozīcijas kontrolē. Uzziniet vairāk tiešsaistē vietnē www.safeinsound.us.


Vai esat apsvēris?

  • Vai esat ieviesis trokšņu kontroles konkursu, iesaistot tehniskās apkalpes darbiniekus izteikt risinājumus par darba vietā identificēto trokšņu problēmu risināšanu?
  • Vai jūs kontrolējat noplūdes sistēmās, kurās izmanto saspiesto gaisu, lai taupītu izmaksas uz enerģiju, kā arī samazinātu trokšņu ekspozīciju?
  • Cik daudz maksā dzirdes saglabāšanas programma gadā uz vienu darbinieku? Cik daudz varat ietaupīt, samazinot trokšņu ekspozīciju zem darbības līmeņa?
  • Vai esat ieviesis politiku Klusāka aprīkojuma iegāde, lai ražošanas vietās nebūtu papildu trokšņu avotu?
  • Vai esat izvirzījis mērķi realizēt vienu vai vairākus trokšņu kontroles pasākumus gadā?
  • Vai mērāt troksni pēc trokšņa kontroles ieviešanas, lai sekotu līdz projekta sekmīgai darbībai?
  • Vai esat izveidojis visu trokšņu kontroles projektu žurnālu?
  • Vai atjaunināt darbinieku trokšņu ekspozīcijas ierakstus, lai atspoguļotu jaunos rezultātus un to izpildes datumu?
  • Vai realizējat stratēģisko plānu, lai laika gaitā samazinātu trokšņu ekspozīcijas, vispirms apmierinot augstākās prioritātes?
 • SVARĪGA PIEZĪME. Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet valsts noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

  Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.