Dzirdes pārbaude

Darbinieku dzirdes pārbaudes

* Dzirdes uzraudzība

Ilgstoša pakļaušana bīstamam troksnim var atstāt kaitīgu ietekmi uz darbinieka veselību. Uzraugiet savu troksnim pakļauto darbinieku dzirdes veselības stāvokli, nosakiet izmaiņas un rīkojieties, lai novērstu turpmākos bojājumus.

Kā zināt, kad troksnis ietekmē mūsu darbinieku dzirdi?

 • Audiometriskās pārbaudes programma

  Audiometriskās pārbaudes programmā pārbauda darbinieku dzirdes robežvērtības un laika gaitā seko tām līdzi. Mērķis ir noteikt dzirdes izmaiņas vai nobīdes, kas var signalizēt par trokšņu izraisīta dzirdes zuduma sākumstadiju. Nosakot pazīmes un simptomus pietiekami ātri, darba devēji var iejaukties pirms simptomu pasliktināšanas. Tāpēc audiometriskās pārbaudes programma ietilpst efektīvu turpmākās novērošanas darbību nodrošinājums.

  Audiometriskās uzraudzības programmās pārbauda dzirdes robežvērtības konsekventā, standartizētā veidā, izmantojot apmācītu un kompetentu personālu. Pārbaudes telpai ir jābūt pietiekami klusai, lai mazinātu traucējumus derīgu robežvērtību iegūšanai. Pēc tam sākotnējā dzirdes pārbaude (audiogramma), kas veikta pirms darbinieka pirmās pakļaušanas bīstamajam troksnim, tiek salīdzināta ar turpmākām, ierastām dzirdes pārbaudēm. Parasti to veic reizi gadā. Šie rezultāti palīdz noteikt problēmas, piemēram, dzirdes robežvērtību nobīdes.

  Audiometriskās pārbaudes programmas var piedāvāt dažādos veidos, tostarp kā uzņēmuma iekšējās pārbaudes, izbraukumu pakalpojumu sniedzēju vai klīnikas piedāvātās pārbaudes. Tās var veikt audiologs vai ārsts, bet visbiežāk tās veic audiometrijas tehniskais speciālists vai profesionālas medmāsas ar apgūto specialitāti. Visas problemātiskās audiogrammas ir jāpārskata kompetentai personai vai ārstam, lai noteiktu turpmākās novērošanas darbības. Piemēram, dažos gadījumos nepieciešama medicīniska turpmākā novērošana. Ja rodas neatgriezenisks dzirdes zudums, profesionālis var palīdzēt noteikt, vai tas ir saistīts ar troksni darbā.

  Audiometriskos rezultātus var izmantot individuāli, lai apmācītu darbiniekus par viņu dzirdes veselības stāvokli. Var analizēt arī visu audiometrisko datubāzi, lai noteiktu tendences un izstrādātu atbilstošus iejaukšanās plānus. Dzirdes pārbaužu rezultātiem ir jābūt par pamatu turpmākai novērošanai.

Galvenie secinājumi

  • Ierastas dzirdes pārbaudes var palīdzēt agrīni konstatēt bīstama trokšņa pārmērīgas ekspozīcijas simptomus.
  • Efektīva darbinieku ar dzirdes nobīdēm turpmākā novērošana var palīdzēt novērs neatgriezenisku trokšņu izraisītu dzirdes zudumu.
  • Kvalitatīvu audiometriskās pārbaudes programmu pamatā ir konsekventas procedūras, standartizēta prakse un kompetents personāls.
  • Rūpīga dzirdes pārbaudes rezultātu pārskatīšana palīdz noteikt, kādas turpmākās novērošanas darbības ir nepieciešanas un vai darba vietas troksnis ir faktors.
  • Audiometriskā datubāze ir troksnim pakļautā darba spēka dzirdes veselības stāvokļa avots, un to var izmantot, lai noteiktu tendences un izstrādātu atbilstošus iejaukšanās plānus.
 • • Ikgadēja audiogramma

  • Audiogramma

  • Audiologs

  • Sākotnējā audiogramma

  • Sākotnējā pārskatīšana

  • Bioakustiskais simulators

  • Kalibrēšana

  • Decibeli

  • Dzirdes līmenis

  • Dzirdes robežvērtība

  • Herci

  • Maksimālais pieļaujamais apkārtējā trokšņa līmenis
  • Trokšņu izraisīts dzirdes zudums
  • Profesionālais dzirdes saglabāšanas speciālists
  • Neatgriezeniska robežvērtības nobīde
  • Problemātiska audiogramma
  • Profesionāls uzraugs
  • Audiogrammas atkārtošana
  • Standarta robežvērtības nobīde (STS)
  • Īslaicīga robežvērtības nobīde

Audiometriskās pārbaudes mērķi

 • Audiometriskās pārbaudes mērķi
  • Dzirdes pārbaude notiekošas uzraudzības programmas ietvaros ir daļa no veselības stāvokļa uzraudzības programmas. Ja darbinieki tiek pakļauti bīstamam troksnim, viņi ir regulāri jāpārbauda. Dzirdes pārbaudes mērķis ir noteikt nelielas dzirdes izmaiņas, kas var liecināt par pārmērīgu pakļaušanu troksnim. Darbinieki, kuriem netiek uzrādītas dzirdes izmaiņas neatkarīgi no darba bīstama trokšņa apstākļos, tiek uzskatīti par atbilstīgi aizsargātiem. Tomēr tiem, kuriem tiek uzrādītas nobīdes no dzirdes robežvērtībām, ir jāpiemēro iejaukšanās plāns.
  • Dzirdes pārbaudi var arī veikt, lai novērtētu darbinieku piemērotību konkrētam darbam, ja uz darba pienākumiem ir attiecināmi konkrēti dzirdes kritēriji. Lai, piemēram, iegūtu atbilstošu licenci, lidmašīnas pilotam vai komerctransporta vadītājam ir jābūt labai dzirdei.
  • Dzirdes novērtējumu var arī veikt, lai noteiktu, vai dzirdes zudums ir saistīts ar darbu.

Darba sākšana ar audiometrisko pārbaudi

Audiometriskās pārbaudes pamatinformācija

 • Kā norādīts Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni), visiem darbiniekiem, kuru ekspozīcija pārsniedz augstākās ekspozīcijas darbības vērtības, ir tiesības uz dzirdes pārbaudi pie ārsta vai citas atbilstoši kvalificētas personas, kuru uzrauga ārsts. Profilaktiskajai audiometriskajai pārbaudei ir arī jābūt pieejamai darbiniekiem, kuru ekspozīcija pārsniedz zemākās ekspozīcijas darbības vērtības. Informāciju par trokšņu ekspozīciju skatiet trokšņu mērījumu reģistros/pārskatos. Trokšņu mērījumi parasti palīdz noteikt vietas, darbus un/vai personas, uz kurām ir attiecināms darbības līmenis vai kurām tas tiek pārsniegts.
 • Zinot, cik daudz darbinieku ik gadu ir jāpārbauda, var noteikt labāko dzirdes pārbaužu nodrošināšanas metodi. Parasti tiek ņemti vērā daudzi faktori, piemēram, kvalitāte, darbinieka neesamība darbā, elastīgums, vieta, personāls, piekļuve ierakstiem un kopējās programmas izmaksas. Mērķis ir izveidot spēcīgu, ilgtermiņa programmu, kas ir stabila un ilgtspējīga. Ņemiet vērā, ka neatbilstošas kvalitātes izmaksas var būt augstas, ne tikai naudā, bet arī laika un pūļu, darbinieku veselības, produktivitātes, morālā stāvokļa un darbinieku uzticamības zaudēšanā.
 • Pārbaužu plānošana ir tā lieta, kas atkarīga no izvēlētās nodrošinājuma metodes. Piemēram, pārbaude var tikt sadalīta pa posmiem gada laikā, veikta vienā un tajā pašā gada nedēļā vai mēnesī. Daži plānošanas apsvērumi varētu būt šādi: gada laiks vai sezona, darba maiņas sākuma vai beigu laiks, kā arī darbinieku pieejamība, neesot darbā. Darbiniekiem, kuriem nepieciešama sākotnējā pārbaude, nevajadzētu 14 stundas pirms pārbaudes atrasties trokšņainajā darba vietā vai vajadzētu pirms pārbaudes valkāt dzirdes aizsarglīdzekli.

  Dzirdes pārbaužu veikšana sniedz arī iespēju sadarboties ar darbiniekiem. Var nodrošināt papildu apmācību, kā arī var pārbaudīt dzirdes aizsarglīdzekļa stāvokli un piemērotību.

 • Līdzko pārbaudes ir veiktas, parasti jāveic turpmākā novērošana. Tas nozīmē, ka darbinieku, kuriem ir ievērojamas dzirdes izmaiņas, dzirdes zuduma pazīmes vai apšaubāmi pārbaudes rezultāti, rezultāti ir jāpārskata profesionālam mediķim, lai noteiktu, vai un kāda papildu iejaukšanās ir nepieciešama.
 • Ir pieejami dažādi turpmākās novērošanas veidi, kas var būt nepieciešami, pamatojoties uz audiometriskās pārbaudes rezultātiem un darbinieka sniegto medicīnas vēsturi. Dažas turpmākās novērošanas ir obligātas, bet dažas pēc izvēles. Parasti ir noderīgi sadarboties ar ārstu vai audiologu, lai noteiktu turpmākās novērošanas vai iejaukšanās vajadzības. Daži turpmākās novērošanas piemēri ir šādi:
   

  1. darbinieku atkārtota pārbaude un apmācība, kuriem novērota standarta robežvērtības nobīde
  2. darbinieka atkārtota pārbaude, kuram pārbaude bija nepilnvērtīga vai nederīga
  3. darbinieku ar medicīnas stāvokļa pazīmēm nosūtīšana pie ārsta vai audiologa
  4. dzirdes aizsarglīdzekļa piemērīšana, darba vietas apdraudējuma pārbaude un ar darbu saistītā dzirdes zaudējuma noteikšana
Audiometriskās pārbaudes trīs sekmīgi rezultāti

Pamata audiometriskās pārbaudes pārskats

Audiometriskās pārbaudes pamatinformācijas pārskats

Tālāk ir sniegts īss audiometriskās pārbaudes apraksts. Konkrētas prasības var atšķirties starp ES dalībvalstīm. Plašākai informācijai vienmēr skatiet valsts noteikumus.

 • Kam ir jāveic audiometriskā pārbaude? Kas var veikt pārbaudi?

  Kam ir nepieciešama audiometriskā pārbaude?

  Parasti audiometriskās uzraudzības programmā ir jāiekļauj visi darbinieki, kuri tiek pakļauti augstākajai ekspozīcijas darbības vērtībai LEX,8h = 85 dB(A) vai virs tās.

  Kas var veikt audiometriskās pārbaudes?

  Pārbaudi var veikt kompetenta persona, piemēram, audiologs, profesionāla medmāsa vai ārsts.

  • Audiometriskā pārbaude ir jānodrošina darbiniekiem bez papildu maksas
  • Audiometriem ir jāatbilst konkrētām aprīkojuma un kalibrēšanas prasībām
  • Pārbaude ir jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem
 • Sākotnējās pārbaudes

  Parasti sākotnējos mērījumus veic, kad tiek pieņemts jauns darbinieks, pastāv trokšņu mērījumu izmaiņas vai tiek iegādāts jauns aprīkojums. Lai uzzinātu vairāk, tostarp informāciju par pārbaudes biežumu, skatiet valsts noteikumus.

  Atkārtota pārbaude

  Parasti atkārtotas pārbaudes veic reizi gadā, kad darbiniekam uzrāda dzirdes robežvērtības izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli. Lai uzzinātu vairāk, skatiet valsts noteikumus.

 • Pārbaudes veic audiometriskā kabīnē/telpā, kas atbilst konkrētām prasībām. Jautājiet audiologam, profesionālai medmāsai un citu kompetentu iestāžu pārstāvjiem.


Vai esat apsvēris?

Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem

 • SVARĪGA PIEZĪME. Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet valsts noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

  Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.