3M dzirdes saglabāšanas centrs

3M dzirdes saglabāšana centrs

Rīki un resursi, kas palīdzēs darbiniekiem sasniegt viņu dzirdes saglabāšanas mērķus

Jūsu dzirdes saglabāšanas programma sākas šeit

Darba devējiem ir pienākums aizsargāt darbinieku veselību, drošību un labklājību darba vietā. Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK ir norādītas minimālās drošības un veselības prasības attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, kas izriet to trokšņa. Bet kā jūs nodrošināt atbilstību šim tiesību aktam? Ieviešot efektīvu dzirdes saglabāšanas programmu, darba devēji var palīdzēt samazināt un kontrolēt trokšņu izraisīta dzirdes zuduma attīstības risku, vienlaikus izpildot savas tiesiskās saistības attiecībā uz darbinieku drošību. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties sākt no sākuma vai meklējat iespējas, kā uzlabot esošo dzirdes aizsardzības programmu, 3M ir gatavs palīdzēt.

 • Ceļš uz novēršanu

  Kad darba devējs ir pilnībā apņēmies novērst dzirdes zudumu, pastāv lielāka iespēja, ka darbinieki sekos šim mērķim un būs proaktīvi attiecībā uz savas dzirdes aizsardzību. Ar pasaules klases un pārbaudītiem noteikšanas, aizsardzības, saziņas un validēšanas produktiem 3M Hearing Protection ir partneris, ar kuru vēlēsieties sadarboties ikvienā posmā.

3M dzirdes saglabāšanas septiņi elementi

Dzirdes saglabāšanas septiņi elementi

 • 3M trokšņu mērīšana
  Mērīt

  Darbinieka pakļaušanas bīstamam troksnim precīzs mērījums ir viens no atbilstošas riska novērtēšanas programmas galvenajiem elementiem. Veicot trokšņu mērījumus ar atbilstošu aprīkojumu, jums ir iespēja noteikt, kas ir pakļauts riskam, noteikt, kurš ir jāiekļauj dzirdes aizsardzības programmā, kā arī varat izvēlēties piemērotākās kontroles un aizsargaprīkojumu, kas nepieciešams riska samazināšanai darba vidē.

  Uzziniet par trokšņu mērījumiem

 • 3M trokšņu kontrole
  Kontrole

  Konkrētas darbības, procesi un iekārtas var parasti radīt augstu trokšņa līmeni. Bet vai tiem tāds ir patiesībā jārada? Aprīkojumu un procesus var pārveidot vai izmainīt darbībai klusākā režīmā, tādējādi samazinot darbinieku skaitu dzirdes saglabāšanas programmā.

  Uzziniet par trokšņu kontroli

 • 3M dzirdes aizsarglīdzekļi
  Aizsardzība

  Dzirdes aizsarglīdzekļiem ir nozīmīga loma dzirdes saglabāšanā. Tiem ir jābūt ērtiem, atbilstoši jāpieguļ un jānodrošina darba vietas vajadzībām atbilstoša aizsardzība. Ir jāapsver arī saderība ar citiem IAL un vieglums, kādā darbinieki var sazināties viens ar otru, kamēr izmanto dzirdes aizsarglīdzekli. Iekļaujot ausu aizbāžņu un trokšņu slāpējošo austiņu piemērīšanu savā programmā, var palīdzēt izglīto darbiniekus par dzirdes aizsardzības svarīgumu un apstiprināt katra darbinieka sasniegto personīgo skaņas vājinājuma nominālu.

  Uzziniet vairāk par dzirdes aizsardzību

  Dzirdes aizsarglīdzekļa izvēle

  Dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana un apkope

 • 3M dzirdes pārbaudes
  Pārbaude (veselības uzraudzība)

  Vai jūsu darbiniekiem ir trokšņu izraisīta dzirdes zuduma pazīmes? Ir svarīgi periodiski uzraudzīt darbiniekus un pārbaudīt viņu dzirdi, lai noteiktu un reģistrētu izmaiņas. Varat veikt nepieciešamās neatgriezeniska dzirdes zuduma novēršanas darbības.

  Uzziniet vairāk par dzirdes pārbaudēm

  Audiometriskās pārbaudes pamatinformācija

 • 3M dzirdes saglabāšanas apmācības programmas
  Apmācīt

  Tā kā trokšņu izraisīts dzirdes zudums parasti notiek pakāpeniski un ne vienmēr ir simptomi, ir būtiski izglītot darbiniekus par pakļaušanas skaļam troksnim ietekmi un apmācīt viņus atbilstoši izmantot dzirdes aizsarglīdzekļus. Jūs varat uzlabot savus panākumus dzirdes zuduma novēršanā, stiprinot darbinieku apmācības un motivācijas programmas.

  Uzziniet vairāk par apmācības programmām

 • 3M dzirdes saglabāšanas uzskaite
  Ierakstīt

  Uzturot konfidenciālus, precīzus un atjauninātus riska novērtējuma, veselības uzraudzības un efektīvas apmācības par kontroles pasākumiem (tostarp atbilstošu dzirdes aizsarglīdzekļu atlasi un izmantošanu) ierakstus, varat pārvaldīt un pārbaudīt savu dzirdes aizsardzības programmu. Tas arī palīdz jums ilgtermiņā aizsargāt uzņēmumu un savus darbiniekus.

  Uzziniet vairāk par uzskaiti

 • 3M dzirdes saglabāšanas programmas novērtējums
  Novērtējiet

  Nodrošiniet, ka dzirdes saglabāšanas programma tiek regulāri novērtēta, darbiniekiem sniedzot atsauksmes, pārskatot pienākumus un analizējot izmaksas. Šādi varēsiet noteikt tendences, izcelt problemātiskās jomas un realizēt uzlabojumus.

  Uzziniet vairāk par apmācības programmām

 • 3M WHS US dzirdes saglabāšanas centra glosārijs
  Dzirdes saglabāšanas centra glosārijs

  Lai piekļūtu visam šajā vietnē izmantoto dzirdes saglabāšanas galveno terminu sarakstam, lejupielādējiet 3M dzirdes saglabāšanas centra glosāriju.

  Lejupielādēt glosāriju (PDF, 249 KB)

3M ekspertu centri svarīgākā informācija

 • 3M dzirdes saglabāšanas centrs

  Centra izmantošana

  Izpētot septiņus darba vietas dzirdes saglabāšanas elementus, atklāsiet informāciju un resursus katrā no tālāk minētajam kategorijām.

  •     Galvenie secinājumi — svarīgas piezīmes par katru tēmu
  •     Galvenie termini  — izmantoto konceptu un terminu definīcijas
  •     Darba sākšana — darbības katra programmas elementa ieviešanai
  •     Prasības — kopsavilkums par to, kas darba devējiem ir jāievēro piemērojamajos noteikumos
  •     Papildus pamatinformācijai — idejas programmas stiprināšanai
  •     Vai esat apsvēris? — jautājumi diskusijas ierosināšanai par programmas efektivitāti
  •     Resursi— saites uz rakstiem, rīkiem un atsauces materiāliem

Svarīga piezīme

3M dzirdes saglabāšanas centrā sniegtā informācija un norādes ir vispārīgi balstītas uz Eiropas prasībām. Tomēr jūsu vietējās tiesiskās prasības var diezgan atšķirties. Plašākai informācijai vienmēr skatiet vietējos noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šajā apmācības programmā ietverto informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Šajā apmācības programmā iekļauta informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var un drīkst atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.