Tuksneša ainava
Stāties pretī globālajiem izaicinājumiem.

 

Lejupielādēt mūsu Ilgtspējības ziņojumu (PDF, 20K)

Globālie izaicinājumi

3M skatās uz ilgtspējību caur kopīgām globālām vajadzībām un mūsu biznesa nākotni. Augot iedzīvotāju skaitam, it īpaši valstīs ar strauji augošu ekonomiku, ir jārisina tādi izaicinājumi kā enerģijas pieejamības nodrošināšana, izejvielu trūkums, izglītība un attīstība, lai nodrošinātu, ka cilvēki visā pasaulē var dzīvot veselīgu un piepildītu dzīvi.

Katru dienu, 3M inovācijas cenšas risināt dažas no pasaulē aktuālākajām problēmām:
- Izejvielas
- Ūdens
- Enerģija un klimats
- Veselība un drošība
- Izglītība un attīstība

Mūsu apņemšanās un mērķi atspoguļo mūsu centienus palīdzēt pārvarēt šīs globālās problēmas. Uzziniet par mūsu mērķiem un rezultātiem šeit.

 


Stāsti

 • Samazinājums palielinās.

  3M™ tukšumu aizpildīšanas materiāls, 3M™ Scotch-Weld™ adhezīvi un viegli polisulfīta hermētiķi samazina lidaparātu svaru un izmaksas, palielina veiktspēju un uzlabo ilgtspēju.

  Samazinājums palielinās. Samazinājums palielinās.
 • Kā aparatūras dzesēšanā mazāk nozīmē vairāk.

  3M™ Novec™ inženierijas šķidrumi izmanto mazāk enerģijas, lai dzesētu aparatūru (ja vēlamies būt precīzi, tad par 95%) un ļauj Jums savietot aparatūras elementus daudz ciešāk kopā.

  Kā aparatūras dzesēšanā mazāk nozīmē vairāk. Kā ar mazāk panākt varirāk iekārtu dzesēšanā.
 • Mikrosfēru brīnums.

  Cubitron™ II abrazīvi paliek asi, darbojas ilgāk un uzsilst mazāk kā tradicionālie abrazīvi.

  Mikrosfēru brīnums. Mikrosfēru brīnums.
 • Lūk, labāka ideja.

  Izmantojiet sudraba metalizēto un pret laikapstākļiem izturīgo polimēru plēvi ar 94% puslodes veida saules svara atstarojumu no tiešas gaismas. Rezultāts: gaišākas LED lampas Āfrikā.

  Lūk, labāka ideja. Lūk, labāka ideja.

Stāsti


 

 • Skatīties uz augšu, uz kokiem mežā

  Izejvielas

  Pasaules iedzīvotāju skaits ar vien pieaug un visi dzīvo ilgāk — līdz ar to arī patērē vairāk. Ar šo palielināto spiedienu uz mūsu ierobežotajiem dabas resursiem un materiāliem, mums ir jāpārtrauc domāt par zemām izmaksām un otrreiz pārstrādājamiem materiāliem un jāpievēršas atjaunojamiem produktiem. Uzņēmumi, kas risina šo jautājumu, ne tikai palīdz planētai, bet viņi arī iegūst konkurences priekšrocības tirgū.

  3M ir strādājuši ar šo problēmu jau vairākus gadu desmitus un turpinās radīt jauninājumus nākotnē, attīstot atjaunojamus aizvietotājus skartajiem resursiem, revolucionizējot pārstrādājamus materiālus un kļūstot arvien ilgtspējīgākiem.

 • Krasta līnija

  Ūdens

  Cilvēki to patērē, audzē pārtiku un ražo produktus ar tā palīdzību. Vides pārvaldības pamatakmens ir ūdens patēriņa samazināša un tā kvalitātes uzlabošana.

  Ūdens ir pasaules visvērtīgākais dabas resurss. Neskatoties uz tā izplatību, saldūdens veido tikai 2,5% no kopējā globāli pieejamā ūdens daudzuma. Lielākā daļa saldūdens tiek izmantots apūdeņošanai, bet gandrīz 30 procenti no tā tiek izmantoti mājām un rūpniecībai. Novecojušās infrastruktūras un pieaugošs pieprasījums liek 3M un mūsu klientiem uztvert tīra ūdens pieejamību kā prioritāti.

  Dažiem no mūsu klientiem ir grūti nodrošināt pieejamu, tīru ūdeni. Mēs varam palīdzēt viņiem atrisināt šo problēmu, izstrādājot tehnoloģijas, kas palielina ūdens efektivitāti un uzlabo kvalitāti.

 • Turbīnas enerģija

  Enerģija un klimats

  Droša energoapgāde tieši ietekmē visus uzņēmumus un sabiedrību. Enerģijas izmantošana un klimata problēmas pieprasa sistemātiskas izmaiņas, un mēs esam šeit, lai to virzītu uz priekšu.

  No gaisa emisijas līdz fosilam kurināmajam, 3M ir aktīva pieeja enerģijas pieprasījuma un klimata pārmaiņu risināšanai — ar mūsu darbībām mūsu klientiem. Problēma par efektīvu enerģijas resursu izmantošanu un klimata pārmaiņu jautājumiem ir sarežģīta un savstarpēji saistīta. Mēs, 3M, esam orientēti izprast šos savienojumus un rast risinājumus, kas veicina enerģijas taupīšanu, tīras enerģijas infrastruktūru un siltumnīcas efekta gāzu izmešu samazināšanu atmosfērā. Mums jau ir daudz produktu un tehnoloģijas, kas samazina enerģijas patēriņa ietekmi, veicina energoefektivitāti un samazina siltumnīcas efekta gāzu izmešu apjomu. Mūsu mērķis ir turpināt izstrādāt un ieviest globālu koncepciju vislielākajai ilgtermiņa ietekmei.

 • Ārsta kabinets

  Veselība un drošība

  Veselības un drošības problēmas ir izplatītas darba vietās visā pasaulē. Pasaulē ik gadu mirst 3 miljoni cilvēku no pārtikas saindēšanās un ūdens izraisītām slimībām. Tajā pašā laikā, aptuveni viens no 20 hospitalizētajiem pacientiem zemu un vidēju ienākumu valstīs inficējas, atrodoties slimnīcā.

  Valdības, korporācijas un patērētāji veicina pieprasījumu pēc globālas drošības, aizsardzības, veselības un pārtikas drošības risinājumiem. Radošās inovācijas, tehnoloģijas, izglītība un sadarbība ir svarīgi aspekti, ja gribam risināt cilvēka veselības un darba drošības jautājumus.

  Jau vairākus gadu desmitus 3M biznesa struktūrvienības ir tikušas koncentrētas uz produktu un pakalpojumu radīšanu cilvēku veselībai, aizsardzībai un drošībai. Tajā pašā laikā uzņēmums iekļauj šīs saistības savā darbībā.

 • Robottehnikas būvniecība

  Izglītība un attīstība

  Paredzams, ka globālais bezdarba līmenis saglabāsies stabils līdz pat 2017. gadam, it īpaši jauniešu vidū. Mūsdienu darba tirgū ir mazāk iespēju, jo lielākā daļa pieejamo darbu ir pārāk specifiski jauniešiem un nesenajiem augstskolu absolventiem. Kā tehnoloģiju uzņēmums, 3M atzīst kvalificētu zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (ZTIM) absolventu nozīmību — mums ir nepieciešami jaunieši, kas specializētos specifiskās nozarēs un palīdzētu mūsu uzņēmumam atrisināt nākotnes problēmas.


Galvenās jomas

 • Ir daudzas jomas, kas ir saistītas ar šīm globālajām problēmām, kuru dēļ mēs nostiprinām stratēģijas, noteikumus un procesus. Uzziniet, kā mēs strādājam ar piegādātājiem plecu pie pleca, lai risinātu konfliktus, ievērojot mūsu piegādes ķēdes politiku. Un lasiet par mūsu ieguldījumu ilgtspējīgā mežsaimniecībā.