1. Latvija
  2. ĪBV meklēšana

SVHC meklēšana

 

Īpaši bīstamas vielas (ĪBV) - Meklēt informāciju

Vai Jūs meklējiet ķīmiska produkta Īpaši Bīstamo Vielu informāciju? Lūdzam lietot: Drošības datu lapu meklēšana
Atrast rezultātus

Preču Īpaši Bīstamo Vielu (ĪBV) informācijas datu bāze. Šī ir 3M kompānijai patreiz zināmā informācija, kas balstās uz pilnīgu vai daļēju 3M piegādātāju informāciju. Sīkākai informācijai, lūdzam kontaktēties: Tel: +371 67066120, vai email. Mēs nodrošinām arī citu valstu informāciju par ĪBV valsts vietējā valodā.

Meklēšanas padomi

Preces nosaukums/numurs

Jūs varat ievadīt vārdu un ciparu kombināciju preces nosaukuma/numura laukā, piemēram, preces nosaukumus un modeļu numurus.

Piemērs: galda tīrītājs 573, meklējot 3M™ galda un biroja tīrītāju

 

3M ID Number Format

Lūdzu ievadie 3M ID sekojošā formātā: xx-xxxx-xxxx-x vai xxxxxxxxxxx

Piemērs:  42-0023-4049-7 vai 42002340497

 

Fragmenti

Vai neziniet pilnu DDL numuru? Vienkārši ievadiet divus ciparus no numura.