Hearing protection

Ausu aizsardzība, veicot remontu pēc auto sadursmes

 • Lielākā daļa cilvēku spēju dzirdēt uzskata par pašsaprotamu - kurš gan domā par to, ka ausis patiesībā ir mūsu visjūtīgākais maņu orgāns un vienlaikus nodrošina līdzsvara sajūtu? Ir grūti iztēloties, kā tas būtu, ja mēs slikti dzirdētu vai nedzirdētu vispār. Tomēr tiekot ilgstoši pakļautiem pat nedaudz paaugstināta trokšņa līmenim, mūsu dzirde laika gaitā var tikt sabojāta. Remonta darbnīcās trokšņa līmenis mēdz būt tik augsts, ka cilvēki automātiski izvēlas lietot dzirdes aizsarglīdzekļus, taču krāsotavā šāds trokšņu līmenis tiek uztverts par normālu, taču tas var būt jau tik augsts, ka ir nepieciešams lietot dzirdes aizsardzību (atkarībā no darba uzdevuma).


Dzirdei kaitīga trokšņa avoti:

  • Gaisa ventilācijas sistēma krāsotavā
  • Gaisa ventilācija darbnīcā
  • Elektriski vai pneimatiski darbināmi instrumenti

  Tādēļ ir ieteicams (un dažās valstīs pat obligāta prasība), ka jūsu rīcībā ir dzirdes aizsarglīdzekļi (trokšņa līmenim no 85 dB) vai arī jūsu pienākums ir tos izmantot sevis paša labā (trokšņa līmenim no 90 dB).

Saudzējiet savu dzirdi - lietojiet piemērotus dzirdes aizsarglīdzekļus!

 • 1100 ausu aizbāžņi

  1100 ausu aizbāžņi

 • 1310 ausu aizbāžņi

  1310 ausu aizbāžņi

 • PELTOR aizsargaustiņas


 • Iegādes vietas
  Iegādes vietas