3M Hearing Protection

Aizsargājiet darbiniekus no bīstama trokšņa

Dzirdes aizsardzība ir būtisks elements gandrīz visām darba dzirdes saglabāšanas programmām. 3M var palīdzēt jums ar padomu un piedāvāt produktus, kas nepieciešami darbinieku aizsardzībai.

Kā aizsargāt darbiniekus, kas strādā bīstamā troksnī?

 • 3M Hearing Protection dzirdes aizsarglīdzekļi

  Dzirdes aizsarglīdzekļi palīdz samazināt darbinieku trokšņu ekspozīciju, slāpējot daļu skaņas, kas nonāk ausīs. Tie garantē visefektīvāko aizsardzību apvienojumā ar citām bīstamu trokšņu ekspozīcijas samazināšanas metodēm, piemēram, ar metodi Klusāka aprīkojuma iegāde un trokšņu kontrolēm. Darba dzirdes saglabāšanas programmā ir ieteicams novērst vai samazināt apdraudējuma nopietnību, nevis mainīt veidu, kā cilvēki strādā, vai pieprasīt darbiniekiem valkāt individuālos aizsarglīdzekļus.

  Ja nav iespējams kontrolēt bīstamo troksni pie avota vai ar inženierijas metodi, ir svarīgi apsvērt dzirdes aizsarglīdzekļu lietojumu. Piedāvājiet darbiniekiem vairākus dzirdes aizsarglīdzekļus, lai varētu izvēlēties ērtāko, vieglāk lietojamo, saziņai un trokšņu mazināšanai (skaņas vājināšanai) piemērotāko. Saskaņojiet trokšņu samazināšanas vajadzības ar atsevišķo darbinieku un darba vides vajadzībām. Tas var nozīmēt, ka var būt nepieciešami vairāki dzirdes aizsarglīdzekļu veidi. Apsveriet tādu dzirdes aizsarglīdzekļu piedāvāšanu, kas palīdzētu darbiniekiem sadzirdēt svarīgas skaņas, ja pastāv bažas par saziņu un drošību darba vietā.

  Iespējams, pats svarīgākais ir darbiniekiem izskaidrot dzirdes aizsarglīdzekļu nozīmīgumu un to, kā tos atbilstoši lietot. Darbinieku attieksme un rīcība var būt tikpat svarīga kā pašu dzirdes aizsarglīdzekļu konstrukcija, kas palīdz aizsargāt viņu dzirdi.

Galvenie secinājumi

  • Dzirdes aizsardzība ir nepieciešama, ja troksni nevar kontrolēt drošā līmenī.
  • Tādi cilvēkfaktori kā attieksme, prasmes un dzirdes aizsarglīdzekļa piemērīšana var būt tikpat svarīgi kopējai sekmīgai lietošanai kā pats dzirdes aizsarglīdzeklis.
  • Piedāvājiet vairākus dzirdes aizsarglīdzekļu veidus un atbilstošu apmācību, lai palīdzētu palielināt iespēju, ka darbinieks pieņem un pareizi lieto dzirdes aizsarglīdzekļus.
  • Apsveriet, kā dzirdes aizsarglīdzekļu ietekmē drošību, saziņu un būtisko skaņu dzirdamību.
 • • Skaņas vājināšana

  • Savienotie dzirdes aizsarglīdzekļi

  • Nominālās jaudas samazināšana

  • Dubultā aizsardzība

  • Trokšņu slāpējošās austiņas

  • Ausu aizbāžņi

  • Darba vietas skaņas vājinājuma novērtējuma sistēma (FAES)

  • Impulstrokšņi

  • No līmeņa atkarīgie dzirdes aizsarglīdzekļi
  • Vienkāršota trokšņa samazināšana (SNR)
  • Personīgais skaņas vājināšanas nomināls (PAR)
  • Aizsargātā ekspozīcija
  • Situācijas apzināšana
  • Standarta robežvērtības nobīde (STS)
  • Laika svērtais vidējais
  • Valkāšanas laiks

Galvenās priekšrocības, ļaujot darbiniekiem izvēlēties dzirdes aizsarglīdzekļus

 • Darbinieka izvēlētais dzirdes aizsarglīdzeklis
  • Cilvēkiem patīk izvēlēties. Ja tiek ņemtas vērā viņu personīgas vēlmes, darbinieki var būt apmierinātāki un motivēti sasniegt rezultātu.
  • Darbinieki var valkāt ilgāk attiecīgo dzirdes aizsarglīdzekli, ja viņiem ļauj izvēlēties dzirdes aizsarglīdzekļus, kas ir piemēroti darba apstākļiem.
  • Izvēloties visērtāko dzirdes aizsarglīdzekli no vairākām iespējām, palielinās iespējamība, ja darbinieks valkās to pareizi.

Darba sākšana ar dzirdes aizsardzību

 • Trokšņa riska novērtēšana ir nepieciešama, lai noteiktu darbinieka trokšņa ekspozīciju. Ja nav pieejama precīza informācija par trokšņu ekspozīcijām, darbinieki var būt pakļauti lielākam riskam, ka tiks izvēlēts dzirdes aizsarglīdzeklis ar pārāk lielu vai pārāk mazu trokšņu samazinājumu.


  Mērīt

 • Eiropas Savienības Direktīvā 2003/10/EK par fizikālajiem faktoriem (troksni) ir noteikts, ka atbilstošajiem dzirdes aizsarglīdzekļiem ir jābūt pieejamiem, ja ikdienas trokšņu līmenis sasniedz 80 dB(A), un tie ir jānēsā, ja trokšņu līmenis sasniedz 85 dB(A). Nekādā gadījumā darbiniekus nedrīkst pakļaut robežvērtībai 87 dB(A). Dzirdes aizsarglīdzekļu loma ir skaidri definēta attiecībā uz robežvērtības sasniegšanu. Aizsargātā ekspozīcija ir darbinieka paredzamā laika svērtā vidējā trokšņu ekspozīcija pēc tam, kad ir ņemta vērā dzirdes aizsarglīdzekļa nodrošinātā aizsardzība. Eiropas Norāžu dokumentā EN 458:2016 ir ieteikts, ka dzirdes aizsarglīdzeklis, kas nodrošina efektīvu skaņas līmeni pie auss (L’p,A,eq) diapazonā no 70 dB līdz 80 dB, tiek uzskatīts par piemērotu.

 • Piedāvājot plašu dzirdes aizsarglīdzekļu izvēles klāstu, darba devējiem nevajadzētu būt grūtībām izvēlēties dažus dzirdes aizsarglīdzekļus no vairākām kategorijām, kas garantē atbilstošo trokšņu samazinājumu. Tā kā dažādu darbinieku ausu kanālu lielums ievērojami atšķiras, noteikti iekļaujiet dažādu izmēru un veidu ausu aizbāžņus. Tā kā troksnis un darba uzdevumi parasti ir diezgan atšķirīgi, var būt noderīgi iekļaut citus piedāvājumus, piemēram, trokšņu slāpējošās austiņas, savienotos dzirdes aizsarglīdzekļus un no līmeņa atkarīgos dzirdes aizsarglīdzekļus, kas ir paredzēti darbiniekiem kā palīglīdzekļi, lai uzturētu spēju sadzirdēt svarīgās skaņas.

 • Tā kā efektīvs dzirdes aizsarglīdzekļa lietojums ir saistīts ar valkātāja prasmēm un motivāciju, ļoti svarīgi ir apmācīt un izglītot darbiniekus. Apmācībā ir jāiekļauj informācija par dzirdes aizsarglīdzekļu dažādo stilu relatīvajam priekšrocībām, kā tos izvēlēties, pareizais lietojums un apkope, kā arī laiks, kad tie jānomaina. Lai palielinātu apmācības efektivitāti, noteikti iekļaujiet interaktīvās apmācības metodes, pielāgojiet saturu konkrētām telpām un noskaidrojiet, kas var motivēt darbiniekus novērtēt dzirdi pietiekamā līmenī, lai vēlētos nepārtraukti valkāt dzirdes aizsarglīdzekli. Atgādiniet darbiniekiem, kad, kur un kā valkāt dzirdes aizsarglīdzekli, izmantojot zīmes un plakātus trokšņainās vidēs.

 • Katram dzirdes aizsarglīdzeklim ir skaņas vājinājuma vērtību kopa, kas iegūta no oficiālajiem testiem atbilstoši attiecīgajam saskaņotajam Eiropas standartam. Skaņas vājinājuma vērtības tiek norādītas trīs dažādos veidos: vienkāršotā trokšņa samazināšana, augsta, vidēja un zema vērtība un oktāvas josla. Šīs skaņas vājināšanas vērtības tiek iegūtas no ļoti pieredzējuša testa paneļa kontrolētos laboratorijas apstākļos. Tomēr dažreiz darba vietā individuālā valkātāja iegūtais trokšņa samazinājums var būt ievērojami zemāks. Ja laboratorijā ģenerētajiem skaņas vājinājuma datiem ir nepieciešams patvaļīgi noteiktas korekcijas faktors (nominālās jaudas samazināšana), turpmāko informāciju skatiet valsts noteikumos.

  3M stingri iesaka veikt dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšanu kā labāko metodi, lai apstiprinātu, ka katrs darbinieks sasniedz atbilstošu aizsardzības līmeni. Varat ātri noteikt un dokumentēt personīgo skaņas vājinājuma nominālu (PAR) katrai ausij, izmantojot tādu sistēmu kā 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear validēšanas sistēmu. Ar šo sistēmu var viegli noteikt tos darbiniekus, kuriem ir nepieciešama papildu apmācība vai kuriem ir jāvalkā cita izmēra vai modeļa dzirdes aizsarglīdzeklis.


Kas ir nepieciešams?

Eiropas Norāžu dokumentā EN 458:2016 ir aprakstītas individuālās piemērīšanas priekšrocības kā dzirdes aizsarglīdzekļu veiktspējas uzlabošanas veids. 3M stingri iesaka veikt dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšanu, ko izmantot kā atsevišķo darbinieku iegūtās trokšņu samazināšanas radītāju.

 • Dzirdes aizsarglīdzekļu nodrošināšana un apmācība par to lietošanu

  Darba devējiem ir jānodrošina piemēroti dzirdes aizsarglīdzekļi darbiniekiem, kuri tiek pakļauti 80 dB(A) zemākās ekspozīcijas darbības vērtības trokšņu līmenim, tie ir obligāti jānodrošina 85 dB(A) augstākas ekspozīcijas darbības vērtībai dzirdes saglabāšanai. Dzirdes aizsarglīdzekļi ir jānodrošina darbiniekiem bez papildu maksas un jānomaina pēc nepieciešamības.

  Darba devējiem ir jānodrošina darbiniekiem apmācība par visu dzirdes aizsarglīdzekļu lietošanu un apkopi, jānodrošina atbilstoša sākotnējā piemērīšana un jāuzrauga visu dzirdes aizsarglīdzekļu lietojums (Eiropas Savienības Direktīva 89/656/EEK par individuālajiem aizsarglīdzekļiem).

 • Nodrošiniet, ka dzirdes aizsarglīdzekļi tiek valkāti

  Darba devējiem ir jānodrošina, ka darbinieki, kuri ietilpst kādā no tālāk minētajām kategorijām, valkā dzirdes aizsarglīdzekļus.
   

  • Darbinieks sasniedz augstāko ekspozīcijas darbības vērtību LEX,8h = 85 dB(A) un maksimāli 140 Pa.
  • Darbinieks sasniedz robežvērtību LEX,8h = 87 dB(A) un maksimāli 200 Pa.
  • Darbinieka ikdienas individuālā trokšņa ekspozīcija ir 85 dB(A) vai vairāk, un darbiniekam nav veikta sākotnējā dzirdes pārbaude, kas zināma kā audiogramma, un ir pagājuši vairāk nekā 6 mēneši kopš darbinieka pirmās trokšņa ekspozīcijas pie augstākās ekspozīcijas darbības vērtības vai virs tās.
  • Darbinieka ikdienas individuālā trokšņa ekspozīcija ir 85 dB(A) vai augstāka, un darbinieks ir pieredzējis standarta robežvērtības nobīdi.
 • Novērtējiet dzirdes aizsarglīdzekļa skaņas vājinājumu

  Darba devējam ir jānovērtē dzirdes aizsarglīdzekļa skaņas vājinājums konkrētā trokšņainā vidē, kurā izmanto aizsarglīdzekli, lai nodrošinātu, ka ierīce nodrošina optimālu aizsardzības līmeni, pienācīgi ņemot vēra pārmērīgu aizsardzību, kas var ietekmēt svarīgo signālu un ārkārtas skaņu, piemēram, ugunsgrēka trauksmju, kustīgu transportlīdzekļu utt., dzirdamību.

  Ideālajam efektīvajam skaņas līmenim, izmantojot dzirdes aizsarglīdzekļus, ir jābūt diapazonā no 75 līdz 70 dB(A).

  Dzirdes aizsarglīdzekļa skaņas vājinājuma piemērotība ir atkārtoti jānovērtē vienmēr, kad darbinieka trokšņa ekspozīcija palielinās lūdz punktam, kad dzirdes aizsarglīdzeklis vairs varētu nenodrošināt aizsardzību. Darba devējam pēc nepieciešamības ir jānodrošina efektīvāka aizsardzība. Jebkurā gadījumā nekādos apstākļos nedrīkst pārsniegt robežvērtību, un to var sasniegt, valkājot piemērotus dzirdes aizsarglīdzekļus.


Trokšņu samazināšanas pamatinformācija

Dzirdes aizsarglīdzekļu efektivitāte ir tieši attiecināma uz to, cik labi tie spēj slāpēt apkārtējos trokšņus. To sauc par akustisko blīvējumu. Bez efektīva akustiska blīvējuma liekā skaņa noplūst auss kanālā.

Dažas skaņas ir grūtāk slāpēt nekā citas. Piemēram, zemo frekvenču skaņas (bass mūzikas skalā) ir daudz grūtāk vājināt nekā augsto frekvenču skaņas (diskants mūzikas skalā). Lai iegūtu skaņas vājinājumu gan zemo, gan augsto frekvenču skaņām, dzirdes aizsarglīdzekļi ir cieši jānoslēdz ap ausīm bez jebkādas noplūdes. Ja rodas noplūde, zemo frekvenču skaņa var ieplūst, izraisot vispārēja trokšņu samazinājuma pasliktināšanos. Ieteikumi par dzirdes aizsargierīču trokšņu samazinājuma optimizāciju
 

 • Izvēlieties pareizā lieluma dzirdes aizsarglīdzekļus
 • Ievietojiet ausu aizbāžņus dziļāk ausīs
 • Likvidējiet vai samaziniet visu, kas traucē trokšņu slāpējošo austiņu spilventiņu hermētiskumam pret galvas sānu daļu
 • Lietošanas laikā bieži pārbaudiet dzirdes aizsarglīdzekļus, lai pārliecinātos, ka tie nav vaļīgi un nav izlīduši no ausīm
 • 3M Hearing Protection izvēle
  Dzirdes aizsarglīdzekļa izvēle

  Izvēloties dzirdes aizsarglīdzekļus saviem darbiniekiem, ir jāatrod pareizais līdzsvars starp komfortu, lietošanas ērtumu, skaņas vājinājumu un situācijas apzināšanu.

 • 3M dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana un apkope
  Dzirdes aizsarglīdzekļu lietošana un apkope

  Dzirdes aizsarglīdzekļa efektivitāte ir atkarīga ne tikai no skaņas vājinājuma nomināla, tostarp ierīces vienkāršotās trokšņa samazināšanas, augstas, vidējas un zemas vērtības un oktāvas joslas, bet arī aizsarglīdzekļa piemērotības, lietošanas veida un tā stāvokļa.


Papildus pamatinformācijai

 • 3M™ E-A-Rfit™ DualEar™ validēšanas sistēma

  Dzirdes aizsarglīdzekļa piemērīšana

  Dzirdes aizsarglīdzekļa piemērīšana ir atzīta par dzirdes aizsarglīdzekļu veiktspējas uzlabošanas veidu saskaņā ar Eiropas Norāžu dokumentā EN 458:2016 minēto. Lai gan tā nav obligāta prasība, tai ir vairākas priekšrocības, kā arī tā palīdzēs darba devējiem ievērot prasības attiecībā uz piemērota aizsarglīdzekļa atrašanu un uzraudzīt visu dzirdes aizsarglīdzekļu pareizu lietojumu.

  Pētījumā ir norādīts, ka daudzi darbinieki iegūst mazāku trokšņu samazinājumu, nekā norādīts ar skaņas vājinājuma vērtību uz iepakojuma, jo atšķiras, kā darbinieki uzliek aizsarglīdzekli, lietotāja prasmes un motivācija. Ņemot vērā šādus mainīgos lielumus, 3M stingri iesaka veikt piemērīšanu, lai pārbaudītu katra darbinieka sasniegto skaņas vājinājumu.

  Tādas piemērīšanas sistēmas kā 3M™ E-A-Rfit™ DualEar™ validēšanas sistēma tiek saukta par darba vietas skaņas vājinājuma novērtējuma sistēmām (FAES). FAES testa laikā iegūtais mērījums ir personīgā skaņas vājinājuma nomināls (PAR). PAR norāda mirkļa vērtību, cik labi dzirdes aizsarglīdzeklis samazina skaņu konkrētajam darbiniekam. Lai gan dzirdes aizsarglīdzekļa piemērotība var atšķirties dienu no dienas, piemērīšana palīdz noteikt, vai katrs darbinieks spēj uzlikt dzirdes aizsarglīdzekļus pareizi un iegūt atbilstošu skaņas vājinājumu, kā arī to, vai dzirdes aizsarglīdzeklis ir piemērots auss kanāla vai galvas lielumam un formai. Vairāk informācijas par 3M™ E-A-Rfit™ ir pieejams šeit; varat arī sazināties ar vietējo 3M pārstāvi, lai uzzinātu vairāk un noorganizētu izmēģinājumu.

  Dažas no dzirdes aizsarglīdzekļu piemērīšanas galvenajām priekšrocībām
   

  1. Iespēja noteikt riskantos darbiniekus, kas var nesasniegt atbilstošu skaņas vājinājumu
  2. Iespēja apmācīt un motivēt darbiniekus
  3. Iespēja katram darbiniekam noteikt atbilstošā lieluma un modeļa dzirdes aizsarglīdzekli
  4. Iespēja reģistrēt katra darbinieka sasniegto atbilstošo skaņas vājinājumu

Vai esat apsvēris?

  • Izsekošanas sistēmas izstrāde trokšņu slāpējošo austiņu un spilventiņu nomaiņai
  • Paziņojumu vai atgādinājumu rādīšana, kad dzirdes aizsarglīdzeklis ir jānomaina
  • Trokšņu slāpējošo austiņu nodrošināšana cilvēkiem, kuri nespēj valkāt ausu aizbāžņus vai nevēlas tos valkāt kāda iemesla dēļ
  • Citu dzirdes aizsarglīdzekļu modeļu un veidu, kas apstiprināti valkāšanai, kad pirmā izvēle nav pieejama, saraksta piedāvāšana darbiniekiem
  • Dzirdes aizsarglīdzekļu pieejamības uzlabošana iestādē
  • Zīmju izvietošana vietās, kur dubultā dzirdes aizsardzība ir obligāta
  • Zīmju izvietošana vietās, kur dzirdes aizsardzība ir obligāta neatkarīgi no ekspozīcijas laika
  • Darbinieku apmācība par dzirdes aizsardzību, veicot trokšņainas darbības ārpus darba, vai šādu dzirdes aizsarglīdzekļu nodrošinājums
  • Piemērīšana kā daļa no STS turpmākās novērošanas procedūras, lai garantētu darbinieku drošību
  • Atkritumu tvertņu izvietošana tuvu ieejām un izejām, lai izlietotie ausu aizbāžņi netiktu nomesti uz zemes
  • Instrukciju sniegšana darbiniekiem par dzirdes aizsarglīdzekļu atnešanu uz ikgadējo dzirdes pārbaudi, lai varētu tos novērtēt
  • Dzirdes aizsardzības video par atbilstošu ievietošanu un lietošanu radīšana darbiniekiem savās telpās

Resursi, kuros uzzināt par dzirdes aizsardzību

 

 • SVARĪGA PIEZĪME. Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet valsts noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie valsts likumi un noteikumi.

  Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.