Dzirdes pārbaudes programma

Audiometriskās pārbaudes pamatinformācija

Dzirdes pārbaudes (audiometrijas) programmas ieviešana

Atpakaļ uz sadaļu DZIRDES PĀRBAUDE
Nodrošinājuma modelis

Audiometriskās pārbaudes programmas var realizēt vairākos dažādos veidos. Labākās izvēles izdarīšana bieži vien ir atkarīga no tā, vai ir zināms, kas uzņēmumam ir nepieciešams, un izpratnes par modeļa iespēju priekšrocībām un trūkumiem, kā arī tādas iespējas izvēles, kas sniedz lielāko vērtību darba devējam un darbiniekiem.

Kopumā plaši izmantotos modeļus var klasificēt, kā norādīts tālāk.
 

 • Uzņēmumā: darba devējs ir atvēlējis vietu, aprīkojumu un personālu, kas uz vietas veic dzirdes pārbaudes.
 • Izbraukumu pakalpojumu sniedzējs: trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas ierodas darba vietā ar aprīkojumu un personālu, kas veic pārbaudes, parasti autofurgonā vai piekabē.
 • Medicīnas/audioloģijas klīnika vai slimnīca: darbinieki dodas uz iestādi, kas piedāvā dzirdes pārbaudes pakalpojumus.
 • Kombinācija: divu vai vairāku modeļu izmantošana, lai veiktu sākotnējās, ikgadējās vai turpmākās novērošanas pārbaudes.

 

Ikgadēji pārbaudīto darbinieku skaits parasti ir faktors, pēc kā nosaka vislabāko nodrošinājuma modeli.

Personāls

Audiometriskās pārbaudes programmām ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, kas veic dzirdes pārbaudes, kā arī profesionālis, vai nu audiologs vai ārsts, kas uzrauga programmu un pārskata problemātiskās audiogrammas. Termins — audiometriskais speciālists vai profesionālais dzirdes saglabāšanas speciālists — raksturo personu, kas veic pārbaudes. Lieliem darba devējiem var būt pieejami iekšējie uzņēmuma profesionālie veselības pakalpojumi, kas piedāvā veikt audiometriskās pārbaudes. Ja uzņēmumā nav pieejami šādi pakalpojumi, ir jāsazinās ar atbilstoši profesionālo veselības pakalpojumu sniedzēju, kura kontaktinformāciju var atrast pie vietējās tirdzniecības asociācijas.

Parasti audiometriskās pārbaudes veic audiologi, ārsti vai profesionālās medmāsas.

Aprīkojums

Ja ieviešat uzņēmumā audiometrisko pārbaužu programmu, būs nepieciešamas vairākas ierīces. Ierastās ierīces ir norādītas tālāk.


 • Audiometrs: ierīce, ko izmanto dzirdes jutīguma pārbaudei attiecībā uz dažādu frekvenču tīrajiem toņiem. Audiometram ir austiņas, kas ir jākalibrē atbilstoši audiometram. Ir dažādi audiometru veidi, tostarp manuālais, mikroprocesora tipa vai datora kontrolēts.
 • Otoskops: spilgta gaisma ar lupu, ko izmanto ārējās auss daļas un bungādiņas apskatei. Ir noderīgi apzināt auss stāvokli pirms dzirdes pārbaudes veikšanas un dzirdes aizsarglīdzekļu ievietošanas.
 • Bioakustiskais simulators: specializēta ierīce, ko izmanto, lai pārbaudītu audiometra veiktspēju. Katru dienu, kad paredzēts veikt dzirdes pārbaudi, tehniskais speciālists ievietot austiņas simulatora un veic ātru tās dzirdes robežvērtību pārbaudi. Bioakustiskā simulatora robežvērtību izmaiņas var norādīt uz audiometra kļūdainu darbību. tehniskie speciālisti biezi vien šo ierīci sauc par “Bio Betty” vai “Oscar”, kas ir konkrētu ražotāju simulatoru nosaukumi.
 • Audiometriskās datubāzes pārvaldības sistēma: tirdzniecībā pieejama programmatūra, kas ir īpaši paredzēta audiometrisko datu un saistītas dzirdes saglabāšanas informācijas apkopošanai, analizēšanai un saglabāšanai. Izmantojot audiometriskās datubāzes pārvaldības sistēmu, var uzturēt ierakstus, izveidot pārskatus un analizēt tendences.
 • Kas ir problemātiska audiogramma?

  Problemātiskā audiogrammā tiek uzrādītas ievērojamas atšķirības starp divu ausu dzirdes robežvērtībām, neparastas dzirdes zuduma konfigurācijas, kas ir netipiskas trokšņu izraisītam dzirdes zudumam, un audiogrammas, kas nav atkārtojamas. Šādas audiogrammas ir jāpārskata kompetentai personai, piemēram, audiologam, otolaringologam vai citam ārstam.

  Profesionāls uzraugs biezi vien sniegs norādes darba devējam un/vai audiometriskajam speciālistam, kā noteikt problemātiskās audiogrammas.

 • Normām neatbilstošas robežvērtības

  Normām neatbilstošas robežvērtības

  Normālas dzirdes robežvērtības ir diapazonā no 0–25 dB dzirdes līmenim. Uzskatāms, ka robežvērtības, kas pārsniedz 25 dB dzirdes līmeņa, ir ārpus normālā diapazona, un norāda, ka pastāv dzirdes zudums. Pastāv tipiskas dzirdes zuduma pazīmes, kas dažreiz ir saistītas ar dzirdes zuduma iemeslu. 

  Dzirdes zuduma attīstība:
  25 dB – 40 dB vidējs dzirdes zudums, kas var radīt grūtības sazināties trokšņainos apstākļos.
  40 dB – 69 dB — vidējs skaņas zudums ar palielinātām saziņas grūtībām.
  70 dB – 90 dB — nopietns dzirdes zaudējums, kas var izraisīt ievērojamas saziņas grūtības vairumā situāciju bez skaņas pastiprinājuma.
  >90 dB — spēcīgs dzirdes zudums, kas neļauj efektīvi sazināties aci pret aci bez skaņas pastiprinājuma, nolasīšanas no lūpām un/vai zīmju valodas.

  Robežvērtības, kas ir vai nu ārpus normāla dzirdes diapazona vai netipiskas dzirdes zuduma veidam, tiek uzskatītas par normām neatbilstošām.

  Ja robežvērtības nav normām atbilstošas, jāvelta vairāk uzmanības, lai noteiktu labāko metodi, kā ārstēt darbinieku un viņa dzirdes zudumu.

 • Nederīgas pārbaudes

  Ir reizes, kad pārbaužu rezultāti ir vai nu nepilnvērtīgi, netika veikti atbilstoši regulējošajām prasībām, vai neuzrāda faktisko darbinieka dzirdes spēju. Nederīgās pārbaudes nevar izmantot, lai nodrošinātu atbilstību regulējošajām prasībām, kā arī tās nav izmantojamas, lai diagnosticētu trokšņu izraisīta dzirdes zuduma agrīno posmu. Dažreiz pārbaudi var atkārtot, lai izlabotu kļūdas vai nu neatbilstošu pārbaudes protokolu dēļ, vai aprīkojuma nepareizas darbības dēļ. Citos gadījumos darbinieks ir jānosūta pie audiologa, lai veiktu vispusīgāku pārbaudi.

 • Robežvērtību izmaiņu turpmākā novērošana

  Darba devēja rīcība, lai noteiktu nobīdes no robežvērtībām — apmācība, labāka atkārtota piemērīšana, piemērīšana, ekspozīcijas datu pārskatīšana, vispārējo kontroles pasākumu novērtēšana utt.

  Audiometriskās pārbaudes programmas rezultāti ir jānovērtē, lai noteiktu, vai pārbaudes ir derīgas un vai dzirdes izmaiņas ir turpmāk jānovēro.

  Ja konstatētas dzirdes robežvērtību izmaņas, apsveriet tālāk minēto rīcības plānu.
   

  • Pārliecinieties, ka visi darbinieki, kuri ikdienā tiek pakļauti troksnim, kas sasniedz vai pārsniedz 85 dB(A), valkā dzirdes aizsarglīdzekļus. Darbiniekiem, kuri pirms dzirdes robežvērtību izmaiņām, nav valkājuši dzirdes aizsarglīdzekļus, ir jānodrošina atbilstoši dzirdes aizsarglīdzekļi, jāapmāca to lietošanā un apkopē un jāvalkā tie vienmēr, kad viņi tiek pakļauti bīstama trokšņa līmenim.
  • Jums var būt jāpārskata darbiniekam izsniegta dzirdes aizsarglīdzekļa piemērotība darba apstākļiem un valkātajam. Ja dzirdes aizsarglīdzeklis nav piemērots, jānodrošina alternatīvs dzirdes aizsarglīdzeklis ar atbilstošu skaņas vājinājumu. Darbiniekiem ir jāpiemeklē citi dzirdes aizsarglīdzekļi un atkārtoti jāapmāca to lietošanā.
  • Ja nepieciešama papildu pārbaude vai pastāv iemesls aizdomām, ka dzirdes aizsarglīdzekļi rada medicīnisku problēmu, darbinieks ir jānosūta uz audioloģijas vai medicīnas pārbaudi.
  • Darbinieks ir jāinformē par nepieciešamo medicīnas izmeklējumu, ja konstatēts medicīnas stāvoklis, kas nav saistīts ar dzirdes aizsarglīdzekļu lietošanu.
 • SVARĪGA PIEZĪME. Šīs informācijas pamatā ir atlasītas pašreizējās valsts prasības. Citu valstu vai vietējās prasības var atšķirties. Vienmēr skatiet lietotāja norādījumus un ievērojiet vietējos likumus un noteikumus. Šajā vietnē ir iekļauts vispārīgās informācijas pārskats, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot specifiskus lēmumus. Izlasot šo informāciju, netiek piešķirts sertifikāts darba drošības un veselības profesionalitātes jomā. Informācija ir spēkā publikācijas brīdī, un prasības nākotnē var atšķirties. Šo informāciju nedrīkst uzskatīt par absolūto gala variantu, jo saturs bieži vien tiek papildināts ar papildinformāciju un/vai skaidrojumiem. Ir jāievēro visi piemērojamie likumi un noteikumi. Vairāk informācijas par 3M™ E-A-Rfit™ ir pieejams šeit; varat arī sazināties ar vietējo 3M pārstāvi, lai uzzinātu vairāk un noorganizētu izmēģinājumu.

  Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo 3M biroju.