3M Latvijā

3M Inerneta konfidencialitātes noteikumi

3M Globlā Interneta konfidencialitātes noteikumi

 

 

 • 3M respektē Jūsu tiesības uz privātumu. Šajos noteikumos apkopots tas, kādu personas identifikācijas informāciju mēs varam ievākt un kā mēs to varētu izmantot. Šie noteikumi arī aptver citus svarīgus tematus, kas ir saistīti ar Jūsu privātumu.

 • 3M Globlā Interneta konfidencialitātes noteikumi

  3M politika atbilst visiem piemērojamiem konfidencialitātes un datu aizsardzības likumiem. Šī apņemšanās atspoguļo to, cik augstu mēs vērtējam iegūto un saglabāto uzticību no mūsu darbiniekiem, klientiem, biznesa partneriem un citiem, kuri dalās savā personiskajā informācijā ar mums.

  Šie Globālā Interneta Konfidencialitātes noteikumi (šeit "Noteikumi") raksturo to, kā 3M aizsargā Jūsu privātumu, kad 3M vietnē tiek ievākta Jūs personiskā informācija. Šajos Noteikumos termins "personiskā informācija" attiecas uz informāciju, kas identificē Jūs personīgi, atsevišķi vai kombinācijā ar citu informāciju, kas mums pieejama.

  Šie Noteikumi kopumā attiecas uz visām vietnēm, kuras vada vai kuras 3M vai to struktūrvienību vārdā tiek vadītas visā pasaulē (katra no tām "3M mājaslapa").

 • Mājaslapas konfidencialitātes paziņojumi

  Lai gan šie Noteikumi attiecas uz visām 3M tīmekļa vietnēm kopumā, katrai 3M tīmekļa vietnei ir atšķirīgi mērķi un atšķirīgas funkcijas. Ja papildu vai atšķirīgas informācijas atklāšanu pieprasa kāda 3M tīmekļa vietne, mēs sniegsim šos paziņojumus šajā vietnē vai atsevišķā vietnes konfidencialitātes paziņojumā ("Mājaslapas konfidencialitātes paziņojums") , kas tiks publicēts šajā vietnē. Katra atsevišķa informācijas atklāšana vai Mājaslapas konfidencialitātes paziņojums papildina un groza šos Noteikumus, bet tikai attiecībā uz 3M mājaslapu, kurā tas ir publicēts.

 • Personiskās informācijas ievākšanas, izmantošanas un izpaušanas ierobežojumi

  Ciktāl tas ir pieļaujams saskaņā ar piemērojamo likumu, ievācot personisko informāciju 3M mājaslapā, 3M apņemas:

  • nodrošināt savlaicīgu un atbilstošu paziņojumu par Jūsu datu izmantošanu;

  • ievākt, izmantot, atklāt un nodot Jūsu personisko informāciju tikai ar Jūsu piekrišanu, kas var būt tieša vai netieša, atkarībā no personiskās informācijas konfidencialitātes pakāpes, juridiskajām prasībām un citiem faktoriem;

  • ievākt Jūsu personisko informāciju tikai konkrētiem, ierobežotiem mērķiem. Informācija, ko mēs ievācam, būs atbilstoša, adekvāta un ne pārmērīga tiem nolūkiem, kuriem tā tika ievākta;

  • apstrādāt Jūsu personisko informāciju tādā veidā, kas atbilst mērķiem, kuriem tā sākotnēji ievākta, vai kuriem esat piekritis to sniegt;

  • veikt komerciāli pamatotus soļus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personiskā informācija ir uzticama tās paredzētajai izmantošanai, precīza, pilnīga, un, kur nepieciešams, atjaunināta;

  • neizmantot Jūsu personisko informāciju tiešā mārketinga nolūkos, nenodrošinot Jums iespēju atteikties; un

  • veikt attiecīgus pasākumus, ar līgumu vai kā citādi, lai nodrošinātu pienācīgu tādas personiskās informācijas aizsardzību, kas tiek atklāta trešajai personai vai nodota citai valstij, ieskaitot 3M struktūrvienības.

 • Informācija, kas ievākta 3M mājaslapā un kā tā var tikt izmantota

  Kad jūs piekļūstat un izmantojat 3M mājaslapu, ir 3 veidi, kā mēs varam ievākt informāciju par Jums:

  1. Informāciju mums nosūta Jūsu tīkla pārlūkprogramma

  3M apkopo informāciju, ko mums automātiksi nosūta Jūsu tīkla pārlūkprogramma. Šī informāciju parasti ietver Jūsu Ineterneta pakalpojumu sniedzēja IP adresi, Jūsu operētājsistēmas nosaukumu (piemēram, Macintosh® vai Windows®) , un pārlūkprogrammas nosaukumu un versiju (piemēram, Internet Explorer® vai Netscape®). Informācija, ko mēs saņemam, ir atkarīga no tīkla pārlūkprogrammas iestatījumiem. Lūdzu, pārbaudiet savu pārlūkprogrammu, lai uzzinātu, kādu informāciju Jūsu pārlūkprogramma nosūta vai kā mainīt šos iestatījumus.

  Jūsu pārlūkprogrammas sniegtā informācija neidentificē Jūs personīgi. Mēs izmantojam šo informāciju, lai veidotu statistiku, kas palīdzēs mums uzlabot mūsu vietnes un padarītu tās saderīgākas ar tehnoloģiju, ko izmanto mūsu mājaslapas apmeklētāji.

  2. Informāciju, kas savākta, izmantojot datora sīkfailus

  3M var iegūt informāciju par jums, uzstādot "marķieri" Jūsu datora cietajā diskā. Šis marķieris ir pazīstams kā "sīkfails".

  Visas 3M mājaslapas izmanto 'sesijas sīkfailus'. Sesijas sīkfails tiek izmantots, lai marķētu Jūsu datoru ar datora sastādītu, unikālu identifikatoru, brīdī, kad atverat mūsu mājaslapu. Sesijas sīkfails neidentificē Jūs personīgi un beidzas pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas. Mēs izmantojam sesijas sīkfailus, lai apkopotu statistisko informāciju par veidiem, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietnes – kuras lapas viņi apmeklē, kas vieno to lietošanu un cik ilgi tie uzturas katrā lapā. Mēs analizējam šo informāciju (zināma kā "klikšķstraumes dati") statistikas veidā, lai labāk izprastu mūsu apmeklētāju intereses un vajadzības un uzlabotu mūsu vietņu saturu un funkcionalitāti.

  Dažas 3M vietnes izmanto arī "pastāvīgos sīkfailus". Šīs sīkdatnes nebeidzas, aizverot pārlūku; tās paliek Jūsu datorā tik ilgi, kamēr tos izdzēšat. Piešķirot datoram unikālo identifikatoru, mēs spējam veidot datu bāzi par iepriekšējām izvēlēm un vēlmēm, un situācijās, kur nepieciešams vēlreiz veikt šo izvēli, mēs to varam sniegt automātiski, ietaupot Jūsu laiku un pūles. Piemēram, pēc tam, kad veicat pirkumu, ja Jūs nolemjat veikt citu pirkumu, piegādes adrese tiks saglabāta un būs tikai jāapstiprina. Ja 3M mājaslapa izmanto "pastāvīgos sīkfailus", mēs par to paziņosim Konfidencialitātes paziņojumā, kas publicēts šajā vietnē.

  Ja jūs nevēlaties saņemt sīkfailus, varat iestatīt savā pārlūkprogrammā atteikumu šiem sīkfailiem vai likt brīdināt Jūs, kad sīkfails tiek ievietots Jūsu datorā. Kaut arī sīkfaili nav obligāti jāpieņem, kad apmeklējat 3M mājaslapu, iespējams, nevarēsiet izmantot visas vietnes funkcijas, ja pārlūkprogramma noraidīs mūsu sīkfailus.

  3. Jūsu apzināti un brīvprātīgi sniegtā informācija

  3M vāc informāciju, ko Jūs apzināti un brīvprātīgi sniedzat, lietojot 3M mājaslapu, piemēram, Jūsu sniegto informāciju, kad piekrītat saņemt paziņojumus e-pastā, kad jūs aizpildāt aptauju, kad uzdodat mums jautājumu vai kad saņemat e-pastu. Daudzos gadījumos šī informācija būs personiska informācija.

  3M izmanto šo informāciju mērķiem, kuriem Jūs to sniedzat. Piemēram, ja sniedzat savu e-pasta adresi, piekrītot saņemt paziņojumus e-pastā, mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu paziņojumus uz Jūsu e-pastu, kurus esat pieprasījis.

  Mēs varam arī izmantot 3M mājaslapās ievākto informāciju dažādām uzņēmuma vajadzībām, piem., klientu apkalpošanai, krāpšanas novēršanai, tirgus izpētei, mūsu produkutu un pakalpojumu uzlabošanai un Jūsu un Jūsu uzņēmuma nodrošināšanai ar informāciju un piedāvājumiem, kuri pēc mūsu uzskatiem varētu Jūs interesēt. Mēs varam izņemt visu personu identificējošu informāciju un izmantot atlikušo vēsturiskiem, statistiskiem vai zinātniskiem nolūkiem.

  Daudzas no 3M mājaslapām ļauj Jums izdarīt izvēli par Jūsu personiskās informācijas izmantošanu. Vairumā gadījumu, mēs lūdzam Jums norādīt savu izvēli brīdī un lapā, kurā sniedzat savu personisko informāciju.

 • Dalīšanās ar perosnisko informāciju

  3M nepārdos personisko informāciju, kas iegūta no mājaslapas, e-pastu uzpircējiem bez Jūsu piekrišanas.

  3M var koplietot personisko informāciju ar citām 3M biznesa vienībām. Kad mēs tā rīkojamies, šīs citas 3M biznesa vienības izmantos Jūsu informāciju tādā veidā, kas saskan ar mērķiem, kuriem tā sākotnēji tika ievākta (vai kam Jūs piekritāt to sniegt) un tikai kā atļauts saskaņā ar šiem noteikumiem, jebkuru attiecīgās Valsts vai Mājaslapas konfidencialitātes paziņojumu un visiem piemērojamiem konfidencialitātes un datu aizsardzības likumiem.

  3M var koplietot Jūsu personisko informāciju ar trešajām pusēm, kuras mēs esam nolīguši atbalsta pakalpojumu sniegšanai. Šīm trešajām pusēm tiek pieprasīts izmantot personisko informāciju ar kuru mēs dalāmies ar viņiem, tikai, lai sniegtu pakalpojumus mūsu vārdā, un uzskatīt Jūsu personisko informāciju par stingri konfidenciālu.

  Atsevišķos gadījumos 3M var koplietot personisko informāciju ar trešajām pusēm, kuras sadarbojas ar mums produktu un pakalpojumu nodrošināšanā mūsu klientiem. Kad mēs tā rīkojamies, mēs pieprasīsim, lai biznesa partneri izmantotu Jūsu personisko informāciju tādā veidā, kas saskan ar mērķiem, kuriem tā sākotnēji tika ievākta (vai kam Jūs piekritāt to sniegt) un tikai kā atļauts saskaņā ar šiem noteikumiem, jebkuru attiecīgās Valsts vai Mājaslapas konfidencialitātes paziņojumu un visiem piemērojamiem konfidencialitātes un datu aizsardzības likumiem.

  Atsevišķos apstākļos mēs varam dalīties vai nodot personisko informāciju trešajām pusēm. Piemēram, mēs varam sniegt personisku informāciju trešajām pusēm (i) pēc jūsu pieprasījuma; (ii) lai izpildītu juridiskas prasības vai tiesas nolēmums; (iii) lai izpētītu iespējamo noziegumu, piemēram, identitātes zādzību; (iv) saistībā ar 3M vai to struktūrvienību pārdošanu, pirkšanu, apvienošanu, reorganizāciju, likvidāciju vai anulēšanu; vai (v) līdzīgos apstākļos. Šādos gadījumos, mēs veiksim attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju.

  Daudzas no 3M mājaslapām ļauj Jums izdarīt izvēli par Jūsu personiskās informācijas izpaušanu/nodošanu. Vairumā gadījumu mēs lūdzam Jums norādīt savu izvēli brīdī un lapā, kurā sniedzat savu personisko informāciju.

 • Personiskās informācijas drošība

  Jūsu personiskā informācija pamatā tiks saglabāta 3M datu bāzēs vai datu bāzēs, kuras uztur mūsu pakalpojumu sniedzēji. Lielākā daļa no šīm datu bāzēm tiek glabātas serveros, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Ciktāl to pieprasa likums, ja Jūsu personiskā informācija tiks pārsūtīta ārpus Jūsu valsts robežām, tiks sniegts attiecīgs paziņojums.

  3M uztur pamatotas garantijas, lai aizsargātu Jūsu personiskās informācijas konfidencialitāti, drošību un integritāti. Piemēram, mēs izmantojam drošligzdu slāņa (SSL) tehnoloģiju, lai Internetā pārsūtītu personisku informāciju. Kaut arī mēs izmantojam drošības pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt Jūsu personisko informāciju pret nesankcionētu izpaušanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai mainīšanu, jāņem vērā, ka visi datoru tīkli ir saistīti ar Internetu, mēs nevaram garantēt drošību Internetā sniegtajai informācijai un neesam atbildīgi par drošības pārkāpumiem, kas atrodas ārpus mūsu kontroles

 • Personiskās informācijas pieejamība

  Varat pārskatīt, labot un atjaunināt personisko informāciju, kuru jūs sniedzat mums 3M tīmekļa vietnē, izmantojot atgriezeniskās saites mehānismus, kas nodrošināti īpaši 3M mājaslapai, spiežot uz šīs atsauksmes saites vai rakstot mums uz 3M, Globālie Interneta konfidencialitātes noteikumi, uzņēmējdarbības vadība un atbilstība, 220-11W-02, 3M centrs, 3M uzņēmums, St. Paul, MN 55144-1000.

 

 • Personiskās infromācijas saglabāšana

  3M saglabā personisko informāciju, kas ievākta no 3M mājaslapas, tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumus, produktus un informāciju, ko pieprasāt vai kā noteikts piemērojamos likumos.

 • Bērni un vecāki

  3M mājaslapa nav paredzēta personām līdz 13 gadu vecumam. 3M savās tīmekļa vietnēs apzināti nelūgs un neievāks personisko informāciju no vai par bērniem, izņemot gadījumus, kas atļauti saskaņā ar piemērojamiem likumiem. Ja Jūsu bērns ir sniedzis personisko informāciju un Jūs vēlaties, lai šī informācija tiktu dzēsta no mūsu datiem, Jūs to varat izdarīt, spiežot uz šīs atsauksmes saites vai rakstot mums uz 3M, Globālie Interneta konfidencialitātes noteikumi, uzņēmējdarbības vadība un atbilstība, 220-11W-02, 3M centrs, 3M uzņēmums, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Jautājumi par Noteikumiem vai Konfidencialitātes paziņojumiem

  Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem vai jebkuras Valsts vai Mājaslapas konfidencialitātes paziņojumiem, vai Jūsu personiskās informācijas izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums spiežot uz šīs atsauksmes saites vai rakstot mums uz 3M, Globālie Interneta konfidencialitātes noteikumi, uzņēmējdarbības vadība un atbilstība, 220-11W-02, 3M centrs, 3M uzņēmums, St. Paul, MN 55144-1000.

 • Izmaiņas Noteikumos un Konfidencialitātes paziņojumos

  3M patur tiesības atjaunināt vai mainīt šos Noteikumus jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma, publicējot šo Noteikumu pārskatīto versiju 3M mājas lapās. Mēs arī paturam tiesības atjaunināt vai modificēt mūsu Valsts vai Mājaslapas konfidencialitātes paziņojumus, jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma, izvietojot pārskatīto Konfidencialitātes paziņojumu 3M mājaslapās. Ja mēs mainām Noteikumus vai Konfidencialitātes paziņojumu, pārveidojumi attieksies tikai uz personisko informāciju, kuru mēs ievācam, pēc tam, kad esam ievietojuši pārskatītos Noteikumus vai Konfidencialitātes paziņojumu attiecīgajā 3M mājaslapā.

Sekojiet mums
Iepriekš minētie zīmoli ir 3M tirdzniecības zīmes.